BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjność wybranych województw w Polsce w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
Innovativeness of Chosen Polish Regions in New Financial Perspective of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 126-136, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Innowacyjność regionu, Strategia rozwoju regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny, Fundusze unijne, Fundusze strukturalne
Regional economy, Regional innovation, Regional development strategy, Sectoral Operational Programme, EU funds, Structural funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Dolny Śląsk, Województwo dolnośląskie, Województwo łódzkie, Województwo małopolskie, Województwo mazowieckie, Województwo pomorskie, Województwo śląskie, Województwo wielkopolskie
Dolnośląskie voivodship, Małopolskie Voivodeship, Mazowieckie Voivodeship, Pomorskie Voivodeship, Śląskie voivodship, Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena działań wspierających innowacyjność, planowanych na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wybranych województwach (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiego). Pozostałe województwa poddane analizie to: łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Województwa te zostały wybrane ze względu na ich znaczącą rolę w skali kraju (mierzoną np. udziałem w tworzeniu PKB), atrakcyjność inwestycyjną oraz potencjał rozwojowy. W dalszej części analizie i ocenie zostaną poddane wybrane przedsięwzięcia mające na celu wspieranie innowacyjności Dolnego Śląska. Analiza ta została poprzedzona przedstawieniem pozycji wymienionych powyżej województw w zakresie wybranych czynników decydujących o ich konkurencyjności. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to discuss and to evaluate supporting of regional and local subjects' innovativeness in chosen Polish regions (with special attention to the Lower Silesia region) from the European Union structural funds. As the counterparts regions of Lodz, Cracow, Warsaw, Gdansk, Katowice and Poznan were selected. It is important while evaluating regional innovative abilities to include not only profitable enterprises but also many other regional and local actors, e.g. authorities, non-profit organizations etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Indykatywne wykazy indywidualnych projektów kluczowych dla regionalnych programów operacyjnych - wybrane województwa.
  2. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka", 2007-2013), http://mrr.gov.pl.
  3. Parysek J.J., Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w ujęciu regionalnym, [w:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, red. H. Rogacki, PWN, Warszawa 2007, s. 394-395.
  4. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 9.
  5. Polska - centrum B+R, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 2008, http://www. paiz.gov.pl.
  6. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa, wydania z lat 2005-2007.
  7. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu