BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych)
Financial Situation and its Determinants of Households Affected by Unemployment
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 434-448, tab.
Słowa kluczowe
Materialne warunki życia ludności, Bezrobocie, Zasiłki dla bezrobotnych, Badania ankietowe
Population's materials living conditions, Unemployment, Unemployment benefits, Questionnaire survey
Abstrakt
W artykule przeanalizowano sytuację materialną gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. W świetle uzyskanego materiału źródłowego skoncentrowano się na dogłębnej analizie sytuacji finansowej, działań podejmowanych w celu poprawy warunków materialnych oraz subiektywnej oceny warunków materialnych ankietowanych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The article examines the material situation of households with unemployed members. In view of the collected source materials, the financial situation, efforts made to improve the material conditions and surveyed households' subjective assessment of their material status were the main areas subjected to an in-depth analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu