BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Inkubatory przedsiębiorczości formą wspierania sektora MSP - z doświadczeń województwa pomorskiego i Elbląga
Entrepreneurial Incubators as a Way of Supporting SME's Sector - Based on the Experience of Pomorskie Voivodeship and Elbląg
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 326-338, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Inkubatory przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna, Pobudzanie przedsiębiorczości, Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise incubators, Local entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Entrepreneurship development, Small business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie, Elbląg
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Jednym z głównych problemów związanych z rozwojem przedsiębiorczości wśród zbiorowości terytorialnych jest obawa przed podjęciem działalności gospodarczej oraz niska przeżywalność wśród firm, które niedawno zaistniały na rynku. Przeważająca większość nowo zakładanych przedsiębiorstw nie przetrwa trzech lat. Żeby zapobiec temu procesowi, tworzonych jest szereg programów i powoływane są różne organizacje, których celem jest pomoc i wsparcie dla firm w początkowych latach istnienia. Do tego grona zaliczane są także inkubatory przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

The article discusses entrepreneurial incubators. The theoretical part of the article presents discussion on enterprise incubation process and its role in establishing new economic entities. Moreover, it shows criteria for dividing incubators and tenants. Next, the incubators in Pomorskie voivodeship and Elbląg (because of its strong connections with Gdańsk) are presented. They are described from many points of view, such as: organization structure, legal form, activity aim, types of tenants, aid period, rules of co-operation and recruitment, costs that tenants pay and range of services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  2. Jarus T., Akademickie inkubatory przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Inkubator przedsiębiorczości akademickiej, red. K. Zasiadły, J. Guliński, SOOIPP, Poznań 2005.
  3. Matusiak K., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji - РІВ, Radom-Łódź 2006.
  4. Odrobina A.., Inkubatory przedsiębiorczości jako forma stymulowania rozwoju lokalnego (na przykładzie inkubatora krakowskiego), [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, AE, Wrocław 2000.
  5. Ośrodki innowacji w Polsce, red. K. Matusiak, PARP, Poznań-Warszawa 2005.
  6. Systemy wspierania innowacji i transfery technologii w krajach UE i w Polsce, PARP, Warszawa 2003.
  7. Zarządzanie innowacjami - wybrane problemy, red. K. Bogdanienko, SGH, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu