BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego
The Influence of Local Authorities on the Development of Tourism and Tourist Branch in Selected Communes of Jelenia Góra District
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 303-314, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Pobudzanie przedsiębiorczości, Turystyka, Rozwój turystyki, Badanie turystyki
Local entrepreneurship, Local development, Local government, Stimulation of entrepreneurship, Tourism, Tourism development, Tourism research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat jeleniogórski
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy porównawczej aktywności wybranych gmin powiatu jeleniogórskiego na rzecz rozwoju turystyki i branży turystycznej oraz podjęto próbę oceny skuteczności stosowania przez władze lokalne różnych typów narzędzi. W tym celu mogą być wykorzystywane określone narzędzia administracyjno-prawne, organizacyjne, ekonomiczne i informacyjno-promocyjne, które tworzą instrumentarium oddziaływania samorządu lokalnego na gospodarkę lokalną, w tym podmioty gospodarki turystycznej działające w gminie. (fragment tekstu)

For communities situated in attractive tourist regions tourism constitutes a significant and frequently the most important factor of local development. However, one may observe diversified activities of communal local authorities in influencing developmental processes occurring in tourism. It may refer to local authorities' projects in the domain of tourism promotion and stimulating the demand for offers coming from particular communes. In practice it exceeds this area and refers to, among others: direct involvement in creating tourist supply, creating conditions for the development of entrepreneurship in tourism at a local level, enhancing the co-operation of private and public sector, which facilitates the development of the area tourist function. The article presents a comparative analysis of selected communes' activities, located in Jelenia Góra district, aimed at the development of tourism and tourist enterprises. An attempt was also taken up to evaluate the effectiveness of instruments for creating local development and applied by local authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędrzejczyk J., Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji turystycznych projektów inwestycyjnych w regionie, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
  2. Rapacz A., Aktywność samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych,[w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek -przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, AE, Poznań 2006a.
  3. Rapacz A., Wspieranie aktywności podmiotów gospodarki turystycznej przez samorząd lokalny na przykładzie wybranych gmin turystycznych województwa dolnośląskiego, [w:] Gospodarka a Środowisko, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1145, AE, Wrocław 2006b, s. 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu