BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Polityka podatkowa miast województwa lubelskiego po akcesji do Unii Europejskiej
The Municipal Taxes Policy of the Region after the Accession to the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 272-285, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Miasto, Budżet gminy, Polityka podatkowa, Podatki, Podatek od nieruchomości, Zwolnienia podatkowe, Badania naukowe
City, District budget, Tax policy, Taxes, Property tax, Tax exemption, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie polityki podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości w 20 gminach miejskich województwa lubelskiego w latach 2004-2008. Badaniom poddane zostały uchwalone stawki podatków oraz wprowadzone na mocy uchwał zwolnienia podatkowe. Wybrany okres badania pozwolił też na odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu samorządy - poprzez instrumenty podatkowe - wpływają na przedsiębiorców działających na terenie miast w warunkach ograniczeń wprowadzonych wejściem Polski do UE. (fragment tekstu)

The article presents the fiscal policy of the Lublin Region Cities concerning the property tax. All cities applied their own policies, that is reduced tax rates or introduced exemptions. However, there seems to be a lack of relation between the size of a city and the level of tax rates when it comes to corporate entities. This kind of relation seems to appear in the case of persons. In the case of exemptions, big part of them concerned corporations. In general, these exemptions were granted for new investments or creating new jobs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dowgier R., Popławski M., Uchwala w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007 nr 11.
  2. Etel L., Uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2008 nr 2.
  3. Majewicz M., Podatek od nieruchomości - struktura wpływów, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007 nr 1.
  4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (MP nr 47, póz. 557).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (DzU 2007 nr 138, póz. 969).
  6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1991 nr 9, póz. 31).
  7. Zenc R., Reforma zasad udzielania pomocy publicznej, "Przegląd Podatków i Finansów Samorządowych" 2007 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu