BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność wybranych usług publicznych na przykładzie powiatów dolnośląskich
Efficiency of Chosen Public Services on the Example of Lower Silesian Poviats
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 254-262, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Administracja samorządowa, Administracja publiczna, Oświata, Badania naukowe
Public services, Self-government administration, Public administration, Education, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie, Kamienna Góra, Świdnica, Wałbrzych
Dolnośląskie voivodship, Wałbrzych
Abstrakt
Celem omówionych w artykule badań jest ukazanie stopnia zróżnicowania efektywności usług publicznych. Do badań wybrano dwie kategorie usług administracyjnych (komunikację i geodezję) oraz jedną kategorię usług społecznych (oświatę). Badania przeprowadzono w trzech sąsiadujących ze sobą powiatach dolnośląskich (świdnickim, wałbrzyskim i kamiennogórskim), uwzględniając przedział czasowy 2005-2007. (fragment tekstu)

In the article, the author presents research concerning efficiency of public services in chosen Lower Silesian poviats. The research results indicate very important disparity of individual cost of services, at almost identical effects. The author indicates the necessity for creating a system that will enable broader analyzing of this problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey S.J., Local Government Economics, Macmillan Press Ltd., London 1999.
  2. Kachniarz M., Analiza strukturalna administracji powiatów dolnośląskich, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, UE, Wrocław 2008.
  3. Kachniarz M., Is measuring the efficiency of local authorities grounded, [w:] Service Management vol. 4. Szczecin 2008.
  4. Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t.1. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, red. J. Głuchowski i in., UMCS, Lublin 2005.
  5. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007.
  6. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005.
  7. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu