BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalisiak-Mędelska Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Mędelski Krzysztof (KTM Consulting)
Tytuł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako źródło finansowania inwestycji gminnych
European Regional Development Fund - Source of Financing Local Investments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 241-253, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Fundusze unijne, Finansowanie inwestycji w gminie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cohesion policy, EU funds, Investment financing in district, European Regional Development Fund (ERDF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące celów polityki spójności Unii Europejskiej (UE) na lata 2007-2013. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z funduszy UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków finansowych z UE. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie wniosków o dotację i projektów inwestycyjnych oraz na studium ich wykonalności.

This article describes basic information concerning aims of the EU's cohesion policy between 2007 and 2013 including one of the EU's funds - the European Regional Development Fund. The authors focus on selected problems of the application process, especially on feasibility studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Marszałek A., System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w okresie programowania 2007-2013, Stała Konferencja Współpracy w Województwie Wielkopolskim, Poznań 2007.
  2. Nowa polityka spójności, www.funduszeonline.pl/2511.dhtml (13.07.2008).
  3. Polityka regionalna w Wielkopolsce w latach 2007-2013 - nowe fundusze, nowe możliwości. Siedem lat, które zmienia region, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php?aid=118967821746e90c8927be9 (19.07.2008).
  4. Pomoc państwa: Komisja przyjmuje nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013, IP/05/1653, Bruksela 2005.
  5. Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź 2007.
  6. Rosowska E., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2007-2013, Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych, Wydział Integracji Europejskiej NDAP, Radziejowice 2007.
  7. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
  8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
  9. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Wspólnoty Europejskie 2007.
  10. Szlachta J., Fundusze strukturalne i finansowanie Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu