BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Charakterystyka opcji azjatyckich
Characteristic of Asian Options
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 173-185, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek pozagiełdowy, Wycena opcji, Opcje azjatyckie
OTC market, Options pricing, Asian options
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opcje azjatyckie występują w obrocie na rynku pozagiełdowym i należą do klasy opcji egzotycznych. Charakteryzują się tym, że zapewniają strukturę dochodu odmienną od tej, którą otrzymać można z opcji zwykłych. Autorka przedstawił rodzaje opcji azjatyckich oraz przedstawiła analizę empiryczną kształtowania się cen opcji azjatyckich. (fragment tekstu)

In risk management options are an attractive financial instrument. Asian options are path-dependent options whose pay-off is based on an average. The aim of the paper is to present characteristics, types, payoff and models of Asian options pricing. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency Asian option on EUR/PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley&Sons, Chichester 1998.
  2. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  3. Dziawgo E., Średnia arytmetyczna i geometryczna w wycenie opcji azjatyckich, [w:] Współczesne trendy w ekonometrii, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2008.
  4. Hull C.J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International. Inc., 1989.
  5. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004 nr l.
  6. Kuźmierkiewicz M., Opcje uwarunkowane, "Bank i Kredyt" 1999, czerwiec.
  7. Levy E., Pricing European average rate currency options, "Journal of International Money and Finance" 1992 vol. 11.
  8. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  9. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu