BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitału w przedsiębiorstwie rodzinnym
Financial Decision Freedom in the Shaping of Capital Cost in a Family Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 202-212, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Koszt kapitału, Przedsiębiorstwo rodzinne, Podejmowanie decyzji finansowych, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Capital cost, Family-owned business, Decision making of finance, Foreign capital in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było wskazanie roli, jaką odgrywać może finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitałów własnych przedsiębiorstw rodzinnych. Przeprowadzone rozważania mogą przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa rodzinne niechętnie korzystają z kapitałów obcych, np. kredytów czy pożyczek. (fragment tekstu)

The authors have made an attempt at explaining one of the reasons for family enterprises usage of outside financing, even though financial sciences have a dominating perception that such side capital is cheaper than the family's own capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
  2. Falencikowski T., Nogalski B., Tarcze podatkowe miarą efektywności zarządzania podatkami, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, AE, Wrocław 2005.
  3. Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w grupach kapitałowych, TNOiK, Toruń 2008.
  4. Lievegoed B.C. J., Organisation im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft, Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 1974.
  5. Neubauer H., Unternehmensnachfolge In Familienunternehmem, [w:] H.J. Pleitner (Hrsg.), Die veränderte Welt - die Auswirkung auf die Klein - und Mittelunternehmen, Beitrage zu den "rencontres dr St. Gall", St. Gallen 1992.
  6. Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, AE, Wrocław 2007.
  7. Słoński T., Koszt kapitału, [w:] Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004.
  8. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu