BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fałat-Kilijańska Ilona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Państwo jako inwestor na rynku private equity
The Government as a Private Equity Investor
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 213-220, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek private equity, Rola państwa w gospodarce, Wspieranie przedsiębiorczości
Private equity market, States' role in economy, Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotny wpływ na podaż kapitału dla funduszy private equity ma polityka państwa. Na rozwiniętych rynkach private equity państwo występuje jako aktywny lub pasywny inwestor private equity. W pierwszym przypadku uruchamiane są różnego rodzaju rządowe programy dofinansowywania określonych dziedzin gospodarki (np. przedsiębiorstw innowacyjnych, centrów wynalazczych i badawczych) lub tworzone są instytucje wspierające rozwój innowacyjności (zakładanie parków technologicznych czy prowadzenie doradztwa innowacyjnego). W drugim przypadku państwo, jako pasywny inwestor może tworzyć wiele zachęt prawnych, kierujących kapitał prywatnych funduszy private equity do określonych sektorów gospodarki lub we wczesne fazy życia firm, czy do małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Governments can affect the supply of private equity in several ways. They can stimulate private investment through a range of policies and framework conditions, including through the rules on which types of investors may carry out private equity investments, the development of an active second-tier market and fiscal policies. Governments can also take a more active role and invest directly in private equity funds. In the article, readers can find many interesting examples how governments can affect the supply of private equity funds and stimulate private equity investment directions (to new high-tech firms, particularly at the seed stage). The author also presents how the law regulations (for example tax relief and special government or local schemes) can affect the private equity market growth, activate domestic capital (especially from pension funds) and direct to small- and medium-sized firms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abbot S., Hay M., Investing for the Future. New Firm Funding in Germany, Japan, the UK and the USA, Pitman Publishing Ltd, London 1995.
  2. Analiza rynku venture capital w Polsce, raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
  3. Bank of England, Finance for Small Firms -An Eighth Report, March 2001.
  4. Harison R.T., Mason C.M., The Role of Business Expansion Scheme in the United Kingdom, „Omega” 1989 vol. 17, no. 2.
  5. Materiały informacyjne Scottish Development Finance, www.scottishdevelopmentfinance.co.uk.
  6. Materiały informacyjne Scottish Enterprise, www.scottish-enterprise.com.
  7. Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 146, poz. 1546).
  8. Yearbook 2001, European Private Equity and Venture Capital Association, Brussels 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu