BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Folga Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Odpisy aktualizujące należności handlowe jako źródło informacji na temat ryzyka kredytowego odbiorców
Trade Receivables Provisions as a Credit Risk Information Source
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 232-238, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kredyt kupiecki, Należności, Ryzyko kredytowe, Obsługa płatności
Trade credit, Receivables, Credit risk, Payment services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił odpisy aktualizujące należności w perspektywie rachunkowej i finansowej. Następnie omówił zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności według ustawy o rachunkowości i według wewnętrznych zasad przedsiębiorstwa. Na zakończenie przedstawił wykorzystanie odpisów aktualizujących należności w ocenie ryzyka kredytu kupieckiego.

Trade receivables, through their quality, have an impact on financial results, company value a capital cost. Receivables provisions are helpful in cash flow management. Receivables provisions show actual credit risk exposition and probability of sales income looses. Receivables provisions results are good for credit risk monitoring, too. Companies cannot avoid credit risk but good risk managements an opportunity for achieving above-average profits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2001.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Filipiak B., Dylewski M., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wybrane problemy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2003.
 4. Folga J., Sztuka sprzedaży na kredyt, "Magazyn Finansistów CFO" 2006 nr 4.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 6. Holliwell J., Ryzyko: czy liny wystarczy, aby powiesić firmę?, [w:] Tajniki finansów, K.E. LIBER, Warszawa 2000.
 7. Jachna T., Sierpińska M., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Kizukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2001.
 9. Klonowska S., Należności. Wycena, ewidencja księgowa, ujęcie podatkowe, ODDK, Gdańsk 2005.
 10. Rzepnikowska M., Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe w znowelizowanej ustawie o rachunkowości "Rachunkowość - zeszyt specjalny" 2001 nr 12.
 11. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Ustawa o rachunkowości - tekst ujednolicony (DzU 2002 nr 76, poz. 694).
 13. Warren C.S., Fes P.E., Reeve J.M., Accounting, Thomson South-Western, OK 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu