BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlorz Dorota
Tytuł
Wybrane aspekty deregulacji rynku pracy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, 2009, s. 11-31, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Teoria ekonomii, Procesy gospodarcze, Zmiany strukturalne
Labour market, Economic theory, Economic process, Structural changes
Abstrakt
Podjęto próbę określenia miejsca regulacji rynku pracy w wybranych teoriach ekonomii oraz przedstawiono charakterystykę deregulacji niektórych elementów polskiego rynku pracy. Zwrócono także uwagę na rolę związków zawodowych w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy, zmiany strukturalne na polskim rynku pracy oraz aktualność Krzywej Philipsa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adnett N., European labour markets: analysis and policy, Longman, London-New York 1996.
 2. Dasgupta S., Employment security: conceptual and statistical issues, ILO, Genewa 2001.
 3. Elmeskov J., Martin J., Scarpetta S., Key Lessons for Labour Market Reforms: Evidence from OECD Countries Experience, "Swedish Economic Policy Review" 1998, Vol. 5, No 2.
 4. Friedman M., Rola polityki pieniężnej, (w.) Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWE, Warszawa 1975.
 5. Frieske K.W., Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 6. Góra M., Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 1996, nr 3.
 7. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 8. Gregg P., Manning A., Labour market regulation and unemployment, (w:) D.J. Snower, G. De La Dehesa (eds.), Unemployment policy: government options for the labour market, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 9. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 10. Kryńska E., Deregulacja a segmentacja rynku pracy, (w:) K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 11. Kuziński St., Teoria Keynesa a neoliberalizm, "Dziś" (przegląd społeczny) 2007, nr 4(199).
 12. Kwiatkowski E., Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność, Warszawa 1988.
 13. Kwiatkowski E., Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, (w:) K.W. Frieske (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 14. Nickeil S., Unemployment and Labour Market Institutions and Economic Performance, (w:) O. Ashenfelter, D. Card (eds.), Handbook in Labor Economics North-Holland 1999.
 15. OECD (2004) Taxing Wages 2002-2003, OECD.
 16. Pigou A.C., The theory of unemployment, Macmillan and Co. Ltd., London 1933.
 17. Riboud M., Sanchez-Paramo C, Silva-Jauregui C, Does eurosclerosis matter? Institutional reform and labor market performance in Central and Eastern European Countries, (w:) Labor, employment, and social policies in the EU enlargement process, The World Bank, Washington D.C. 2002.
 18. Scarpetta S., The role of product and labor market regulations form firm dynamics and productivity growth: evidence for the OECD countries, the World Bank, Warsaw 2002.
 19. Snowdon B., Vane Howard R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, PTE, Warszawa 2003.
 20. Standing Guy, Globalization, Labour Flexibility and Insecurity: The Era of Market Regulation, "European Journal of Industrial Relations" 1997, Vol. 3, No 1.
 21. Sztanderska U., Socha M., Bezrobocie po polsku, "Dialog" 2007, nr 1.
 22. The OECD Jobs Study. Evidence and Explanation. Part I.: Labour Market Trends and Underlying Forces of Change, Part II.: The Adjustment Potential of the Labour Market, OECD, Paris 1994.
 23. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 24. Zagóra-Jonszta U., Teoretyczne aspekty bezrobocia i rynku pracy, (w:) D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta, Rynek pracy w teorii i praktyce, AE, Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu