BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welc Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Próba oceny efektywności strategii inwestycyjnej opartej na regresji liniowej mnożnika P/R spółek notowanych na GPW
The Trial of Evaluation of the Effectiveness of the Investment Strategy Based on the Linear Regression of the P/R Multiple of Warsaw Stock Exchange Listed Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (23), 2009, nr 37, s. 152-163, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Analiza mnożnikowa, Regresja liniowa, Wycena przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Ocena efektywności inwestycji, Strategia inwestycyjna, Giełda papierów wartościowych
Multiplier analysis, Linear regression, Enterprise valuation, Stock market companies, Evaluation of investment efficiency, Investment strategy, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania prostego modelu regresji liniowej mnożnika cena do przychodów ze sprzedaży (P/R) w identyfikacji przewartościowanych oraz niedowartościowanych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stopy zwrotu portfeli skonstruowanych na podstawie oszacowanego modelu zostały porównane ze stopami zwrotu całego rynku (indeksy WIG oraz WIG20) oraz stopami zwrotu alternatywnych prostych strategii inwestycyjnych (bazujących na mnożnikach cena do przychodów ze sprzedaży, cena do zysku netto oraz cena do wartości księgowej) w okresie od 28 lutego 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Dokonana analiza wskazuje, iż zaproponowane podejście inwestycyjne, oparte na prostej regresji mnożnika cena do przychodów ze sprzedaży, może być bardzo użyteczne w identyfikacji najbardziej niedowartościowanych oraz przewartościowanych spółek, pozwalając budować portfele inwestycyjne o ponadprzeciętnej stopie wzrostu. Otrzymane pozytywne rezultaty muszą być jednak zweryfikowane z wykorzystaniem danych obejmujących dłuższe horyzonty inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of applying the simple linear regression of price to sales revenues (P/R) in identification of overvalued and undervalued companies listed on Warsaw Stock Exchange. The investment returns of the portfolios constructed on the basis of the estimated regression hale been compared to the investment returns of the whole market (as measured by WIG ans WIG20 indeces) as well as returns of alternative simple investment strategies (based on price to sales revenues, price to net earnings and price to book value multiples) in the period between 281'1 February 2007 and 29"' February 2008. The analysis suggests that the proposed investment approach, based on the simple regression of price to sales revenues multiple, can be very useful in identification of the most undervalued as well as overvalued companies, enabling to build investment portfolios with above-average returns. However, these initial positive results must be verified on the basis of the data embracing longer investment horizons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Damodaran A.. Relative valuation (electronic working paper). Liu J., Nissim D., Thomas J., Ec/uity valuation using multiples, „Journal of Accounting Research" 40, Wiesbaden 2007.
  2. 0'Shaughnessy J.P., What Works on Wall Street. A Guide to the Best-Performing Investment Strategies of Ali Time, McGraw-Hill, New York 2005.
  3. Patterson K., An Introduclion to Applied Econometrics: a Time Series Approach, Palgrave, New York 2000.
  4. Penman S.H., Financial statement analysis and security valuation, McGraw-Hill, New York 2007.
  5. Schreiner A., Equity Valuation Using Multiples: An Empirical Investigation, Doctoral dissertation of the University of St. Gallen, Wiesbaden 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu