BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona
Tytuł
Wykorzystanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia - studium przypadku
IT in Healthcare - a Case Study
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 2, s. 75-86, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Samorząd terytorialny, Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Studium przypadku
Information Technology (IT), Local government, Health care protection, Health care system, Management in healthcare, Case study
Uwagi
streszcz.; summ.
Abstrakt
Działania samorządów terytorialnych w zakresie ochrony zdrowia wymagają od jednostek realizujących zadania z zakresu planowania, organizowania, kontroli i nadzoru aktywnego wykorzystywania aktualnej i kompleksowej informacji. Wdrażanie efektywnych metod zarządzania jest uwarunkowane zastosowaniem technologii informacyjnych (IT). Jednym z głównych powodów wykorzystania technologii informatycznych (IT) w procesie zarządzania jednostką ochrony zdrowia jest kontrola i stabilizacja kosztów świadczenia usług medycznych. (abstrakt oryginalny)

Healthcare and protection of life are the special needs which every human being expects to be considerably supported by the State. The European Union creates favouring conditions, determines strategic tasks as well as co-ordinates and funds actions to endeavour after improvement of healthcare needs of its citizens. The most important and meaningful is the role of local governments in running district hospitals. Lack of the proper level of financing them is clearly perceptible and it is the key premise for taking up action optimizing management in this sector, because now they are just generating the biggest debts in the sector. As emphasized above, the role of local governments in the range of healthcare requires realization of tasks concerning planning, organizing, controlling and the active surveillance to utilize current and comprehensive information, i.e. introducing principles of rational public management to conditions of the social reality. Current introduction of effective methods of management means widespread implementation of IT tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W., (2003), Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Ball M.J., Simborg D.W., Albright J.W., Duglas J.V., (1997), Systemy zarządzania informacją w opiece zdrowotnej, Praktyczny przewodnik, Springer PWN, Warszawa.
 3. Belcher P.J., (2001), Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Ignis, Warszawa.
 4. Czapla H., Czapla J., (2004), Regionalny zasób informacji jako narzędzie planowania na rynku świadczeniodawców medycznych - rola centrum zdrowia publicznego, [w:] Polityka Zdrowotna, t. III, Warszawa.
 5. Frączkiewicz-Wronka A., Owcorz-Cydzik B., (2005), Racjonalizacja gospodarki lekami w szpitalu jako konsekwencja wprowadzenia narzędzi informatycznych, [w:] Polityka Zdrowotna, t. IV, Warszawa.
 6. Frączkiewicz-Wronka A., (2004), Region jako główny czynnik wyznaczający status, rolę i miejsce świadczeniodawców w systemie ochrony zdrowia, [w:] Polityka Zdrowotna, t. III, Warszawa.
 7. Głowacka M., (2004), Wybrane aspekty wdrażania i funkcjonowania systemów informatycznych w instytucjach opieki zdrowotnej, [w:] Głowacka M. (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Termedia, Poznań.
 8. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada Ch., Włodarczyk C., (2002), Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 9. Karoliński W., (2001), Modelowe rozwiązania systemu informacyjnego w ochronie zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 10. Konstytucja WHO, (1948), Dz. U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477.
 11. Kozierkiewicz A., (2004), Zagadnienia zdrowia publicznego Unii Europejskiej, [w:] Nosko J. (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź.
 12. Millon-Delson Ch., (1998), Zasada subsydiarności - założenia, historia, problemy współczesne, [w:] Milczarek D. (red.), Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Naisbitt J., (1997), Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Niżnik J., (2004), W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Kraków.
 15. Olesiński Z., (2005), Zarządzanie w regionie. Polska-Europa-Świat, Difin, Warszawa.
 16. Grzybowski A. (red.), (2002), Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, IPiS, Warszawa.
 17. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, (2004), raport, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 18. Sobusik D., (2004), Finansowanie sfery ochrony zdrowia w jednostce samorządu terytorialnego, [w:] Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D., Samorządowa polityka zdrowotna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Svensson P.G., (1980), The Concept of Health. Same Comments from a Sociall Science Perspective, [w:] Scandinavian Journal of Social Medicine, Linkoping.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu