BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygierewicz Mariusz (Związek Banków Polskich)
Tytuł
Zasadnicze kierunki zmian regulacyjnych niezbędnych dla odbudowy zaufania w sektorze bankowym
Main Way of Changes in Regulations Necessary for Rebuilding the Trust in Banking Sector
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 25-37, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Zaufanie, Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Nadzór bankowy
Banking sector, Trust, Financial crisis, Financial markets, Bank supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano zasadnicze kierunki możliwych zmian regulacyjnych, które powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa sektora bankowego na świecie, zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu podobnego do tego, jaki miał miejsce w ostatnich latach. W zakresie nadzoru zwrócono uwagę na potrzebę spojrzenia na problemy makroekonomiczne, stabilność całego sektora bankowego oraz na zwiększenie efektywności sprawowania profesjonalnego nadzoru nad każdą instytucją bankową. W obszarze regulacji ostrożnościowych wskazano na szeroki wachlarz możliwych kierunków zmian. W końcowej części materiału wskazuje się na warunki i ograniczenia, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy wprowadzaniu nowych regulacji. Ich uwzględnienie jest niezbędne z punktu widzenia skuteczności wprowadzanych zmian regulacyjnych. (skrócony abstrakt oryginalny)

Author presents the main way of possible changes in regulations of financial market which should rebuild the trust in banking sector. There are many areas of desired changes but the two principal are: the changes in architecture of supervision of banking sector (macroeconomic supervision and supervision of international banks) and changes in prudential regulations. There is big variety of possible changes in prudential norms. However, the most important is to remember about some limits of implementing of changes and have in mind the main goal of providing the changes. The amendments in regulations can not be done in short time. They should be carefully analyzed before implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G., K. Murphy K. (2009), Do not let the "cure" destroy capitalism, "Financial Times", 20. 03., s. 9.
 2. Belka M., Fonteyene W. (2009), A banking framework to secure the single market, "Financial Times", 4. 06., s. 9.
 3. Belka M. (2009), After the Storm: The Future Face of Europe's Financial System, At the IMF - Bruegel - Belgian National Bank Conference, Brussels, 24. 03., www.imf.org/external/np/speeches/2009/032409.htm
 4. Eatwell J., D. Pitt - Watson D. (2009), The Bank must act to bring lenders together, "Financial Times", 9. 02., s. 9.
 5. Exit right. The contract between society and banks will get Strieker (2009), A special report on international banking, The Economist, 16. 05., s. 6.
 6. Gapper J. (2009), How banks learnt to play the system, "Financial Times", 7. 05., s. 15.
 7. Gieve J.(2009), Central banks need to avoid lighting the last war, "Financial Times", 12. 05., s. 11.
 8. Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich (2009), Związek Banków Polskich, Warszawa
 9. Green S. (2009), Let central bank direct the supply of credit, "Financial Times", 27.04., s. 7.
 10. Lessons of the Financial Crisis for Future Regulation of Financial Institutions and Markets and for Liquidity Management (2009), IMF, Washington, February.
 11. de Liz S., J. Pages J., Saurina J. (2000), Credit Growth, Problem Loans and Credit Risk Provisioning in Spain, Banco de Espana, przygotowany na: BIS Autumn Central Bank Economists' Meeting, October.
 12. Mishkin F. (2009), Why all regulatory roads lead to the Fed, "Financial Times", 23. 06., s. 9.
 13. Paulson H. (2009), Reform the architecture on regulation, "Financial Times", 18.03., s. 9.
 14. Reinhart C, Rogoff K. (2008), We need an international regulator, "Financial Times", 19.11., s. 11.
 15. Report, The high-level group on financial supervision in the EU, chaired by J. de Larosiere'a (2009), Bruxelles, 25 February
 16. Sato T. (2009), Tightening capital rules could increase risk-taking, "Financial Times", 1.07., s. 9.
 17. The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis (2009), FSA, London, March
 18. Wolf M. (2009), Reform of regulation Has to start by altering incentives, "Financial Times", 24.06., s. 11
 19. 79th Annual Report, Bank for International Settlements, Basel, 29 June 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu