BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Surmacz Anna Owidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena wzrostu wartości przedsiębiorstwa
The Goodwill of a Company
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 10, s. 53-64, tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ocena przedsiębiorstwa, Wzrost przedsiębiorstwa, Szacowanie wartości, Wartość dodana, Wartość przedsiębiorstwa
Evaluation enterprises, Enterprise growth, Value estimation, Value added, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa, czyli wycena jego wartości, jest specyficznym przypadkiem pomiaru ekonomicznego. Proces ten odgrywa istotną rolę w zarządzaniu finansami, a przede wszystkim w analizie różnych projektów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Estimating the goodwill of enterprise is a category of economic measurement. This process plays an important role in finance management mainly in the analysis of different investment projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Byrka-Kita K., Szacowanie kosztu kapitału własnego,[w.] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. D. Zarzeckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 2. http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/lista500_070425/lista500_a_17.html
 3. Cwynar W., Cwynar A., Zarządzanie wartością spółki akcyjnej. Koncepcje - Systemy - Metody, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 4. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 5. Damodaran A., Pisk Premiums for Other Markets oraz Levered and Unlevered Betas by Industry, Emerging Markets, [w:] www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
 6. Dyduch A., Wydmus Z., Czynnik ludzki w świetle pomiaru wartości przedsiębiorstwa, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Tom l, praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.
 7. Dudycz T., Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
 8. Jagielski J., Lisiewicz J., Żyndul K., Zasadność działań konsolidacyjnych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do przemysłu chemicznego i działalności spółek porotowych [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Tom 2, praca zbiorowa pod. red. E. Urbańczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 9. Siudak D., Wskaźniki zarządzania przez wartość banku komercyjnego. Aspekty teoretyczno-metodyczne, [w:] www.e-finanse.com/article.php?file=65
 10. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 11. Śliwa J., Wymysłowski S., Postawowe czynniki kreujące wartość firmy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
 12. Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. Hermana, A. Szablewskiego, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1999.
 13. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 14. www.mf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu