BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackevicius Jonas (Vilnius University, Lithuania), Tomasevic Vladislav (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
Specific Features of Cash Flow Formation and Analysis in the Process of Evaluation of Investment Projects' Efficiency
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 294-304, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych, Efektywność inwestycji, Projekty inwestycyjne, Finansowa ocena inwestycji
Cash flows, Cash-flow statement, Efficiency of investment, Investment project, Financial assessment of investment
Abstrakt
Różne metody oceny projektów inwestycyjnych zostały opisane w literaturze i zastosowane w praktyce. Chociaż większość z nich opiera się na przepływach pieniężnych, kształtowanie się przepływów pieniężnych i czynniki wpływające na ten proces są bardzo mało znane. Celem artykułu jest przestudiowanie mechanizmu kształtowania się przepływów pieniężnych i ocena wpływu powiązanych z przepływami czynników na wyniki oceny projektu inwestycyjnego.

Different methods of evaluation of investment projects have been described in the literature and applied in practice. Even though most of them are based on cash flows, the formation of cash flows and the factors influencing this process are scarcely known. The purpose of this paper is to examine the mechanism of formation of cash flows and to assess the influence of the related factors over the results of evaluation of an investment project. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alekneviciene V., Imonès finansu valdymas, Spalvu kraité, Kaunas 2009.
 2. Agar Ch., Capital Investment & Financing. A Practical Guide to Financial Evaluation, Butterworth- Heinemann, New York 2005.
 3. Brigham E., Ehrhardt M., Financial Management: Theory and Practice, Harcourt College Publishers, London 2002.
 4. Checkley К., Strategic Cash Flow Management, Capstone Publishing, Oxford 2002.
 5. Cibulskienê D., Butkus M., Investiciju ekonomika: realiosios investicijos, VsI Siauliu universiteto leidykla, Śiauliai 2007.
 6. Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report submitted by TRT Trasporti e Territorio and CSIL Centre for Industrial Studies 2008.
 7. Damodaran A., Investment Valuation, McGraw-Hill, New York 2001.
 8. Fight A., Cash Flow Forecasting, Butterworth-Heinemann (an imprint of Elsevier), 2006.
 9. Higgins R.C., Analysis for Financial Management, McGraw-Hill, Irwin 2007.
 10. Hitchner J.R., Financial Valuation. Application and Models, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 11. Mackevicius J., Imoniu veiklos analize. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas, TEV, Vilnius 2007.
 12. McLaney E., Business Finance. Theory and Practice, Pearson Education, London 2006.
 13. Reider R., Heyler P., Managing Cash Flow. An Operational Focus, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 14. Rutkauskas A.V., Pel no inzinerija, UAB "Ciklonas", Vilnius 2007.
 15. Staroverova G., Medvedev A., Sorokina I., Ekonomicheskaya otsenka investitsiy, Knorus, Moskva 2006.
 16. Van Horne J., Wachowicz J., Fundamentals of Financial Management, Williams Publishing House, New York 2005.
 17. Verslo apskaitos standartai, Musu sauluze, Vilnius 2004.
 18. Vilenskiy P.L., Levshits V.N., Smolyak S.A., Otsenka effektivnosti investitsyonnykh proyektov. Teoriya і prakiika, Delo, Moskva 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu