BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek
Tytuł
Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań
The Quantitative Description of Investments in Human Capital Development - The Results
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 2, s. 107-118, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój kapitału ludzkiego, Funkcja personalna, Koszty pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Szkolenie zawodowe, Inwestowanie w kapitał ludzki
Development of human capital, Personal function, Labour costs, Human Resources Management (HRM), Human capital, Work training, Investments in human capital
Uwagi
streszcz.; summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Prowadzone analizy empiryczne koncentrują się na obszarze rozwoju kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Badaniami, których wyniki przedstawiono w pracy, objęto przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

When tumultuous changes take place in business life, human capital becomes one of the most important assets in a contemporary enterprise. However, this field has not been estimated yet, despite of a great variety - both theoretical and practical - extensive measuring tools. These tools are continuously being developed. Therefore there is a need for carrying out in-depth analysis that aims at measuring the phenomena. An attempt was made to evaluate development of qualifications seen from the angle of individually tailored measurements and indicators. The sources of empirical data were research works conducted on training systems performed in the group of enterprises traded on the War-saw Stock Exchange in the years 1998 and 2003. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fitz-Enz J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Górka K., (2002), Koszty pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, [w:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Kreos, Szczecin.
 3. Halamana H., (1962), Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym, [w:] Człowiek i społeczeństwo, PWE, Warszawa.
 4. Kolegowicz K., (2003), Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw, [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 631.
 5. Kopijer P., (2001), Miernikiem w pracownika, "Personel" nr 10.
 6. Kordaszewski J., (1970), Ekonomika pracy stanowiska roboczego, PWE, Warszawa.
 7. Koszty pracy w gospodarce narodowej, (2001), GUS, Warszawa.
 8. Kulisa B., (2003), Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 631.
 9. Łukasiewicz G., (2003), Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 631.
 10. Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humanfactor, Kraków.
 11. Surdykowska S., (1987), Rachunek kosztów pracy jako element systematycznego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, "Studia i Materiały", z. 9, IPiSS, Warszawa.
 12. Wiktor J.W., (1987), Koszty pracy w przedsiębiorstwie, "Studia i Materiały", z. 9, IPiSS, Warszawa.
 13. Wiktorow A., Maciej G., (1996), Koszty pracy w transformacji, "Transformacja Gospodarki" nr 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu