BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinskas Albinas (Vilnius University, Lithuania), Diskiene Danuta (Vilnius University, Lithuania), Barckute Ona (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
Global Challenges and Manager's Competences
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 305-314, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja biznesu
Globalization, Economic globalization, Managers in a enterprise, Enterprise management, Business management
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
W artykule omówiono wyzwania globalne jako bodziec do zmian struktur organizacyjnych gospodarki oraz tworzenia nowych kompetencji zarządczych w organizacjach biznesowych. Przedstawiono kompetencje kadry kierowniczej w litewskich organizacjach biznesowych oraz wyznaczniki oceny tych kompetencji. Realizowanie funkcji zarządzania można podzielić na: planowanie, organizację, przywództwo, motywowanie oraz kontrolę – czynniki te zostały opisane i zanalizowane przez autorów artykułu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Beach D., Personnel: The Management of People at Work, Macmillan, New York 1983.
 2. Berry A., Broadbent J., Otley D., Management Control: Theories, Issues, and Practices, Macmillan, London 1995.
 3. Bowman E.H., Singh H., Thomas H., "The domain of strategic management: History and evolution", [in;] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (eds.), Handbook of Strategy and Management, Sage, London 2002.
 4. Boyatzis R., "Competencies in the 21 century", Journal of Management Development 2008, Vol. 27, No. 1.
 5. Cesyniené R., Diskiene D., Kulvinskiene V., Marcinskas Л., Tamasevicius V., Iтопіц vadybos orientacijos [Managerial orientations in the companies], Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2002.
 6. Conger J., Kanungo R., "The empowerment process: Integrating theory and practice". Academy of Management Review 1988, Vol. 13, No. 3.
 7. Diskiené D., Marcinskas A., Lietuvos vadybinis potencialas: bukle ir perspektyvos. Monogrqfija [Managerial potential in Lithuania: the state and perspectives. Monograph], Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2007.
 8. Furrer О., Thomas H., Goussevskaia A., "The structure and evolution of the strategic management field: I Л content analysis of 26 years of strategic management research", International Journal oj Management Reviews 2008, Vol. 10.
 9. Hornby D., Thomas R., "Towards a better standard of management1', Personnel Management 1989, Vol. 21, No. 1
 10. Liden R., Wayne S,, Sparrow R., "An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes", Journal of Applied Psychology 2000, Vol. 85, No. 3.
 11. Moye M.J., Henkin A.B., Egley R.J., 'Teacher-principal relationships: Exploring linkages between empowerment and interpersonal trust", Journal of Educational Administration 2005. Vol. 43, No. 3.
 12. Mullins L., Management and Organizational Behaviour, Prentice Hall, New York 2005.
 13. Rajadhyaksha, U., "Managerial competence: Do technical capabilities matter?", The Journal for Decision Makers 2005, Vol. 30, No. 2.
 14. Spreitzer G., "Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation", Academy of Management Journal 1995, Vol. 38, No. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu