BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Krzysztof (Biuro Informacji Kredytowej SA)
Tytuł
Responsible Lending and Resposible Borrowing - New Challenges of Polish Banks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 315-323, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Pożyczki bankowe, Pożyczki, Prawo WE, Dyrektywy WE, Wymiana informacji
Bank loans, Loans, European Community law, EC directives, Information exchange
Abstrakt
Omówiono definicje odpowiedzialnego pożyczania i odpowiedzialnego udzielania pożyczek, szczególnie w warunkach globalnego kryzysu bankowego i kryzysu na rynkach finansowych. Opisano skalę długów gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowano dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz stworzony system wymiany informacji na temat pożyczkobiorców. Autor postarał się również odpowiedzieć na pytanie czy polskie banki udzielają pożyczek w odpowiedzialny sposób.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. "Driving European recovery", Communication for The Spring European Council, Commission of The European Communities, Brussels, 4.3.2009, COW(2009) 114 final.
  2. Directive of the European Parliament and of the Council 2008/48/EC of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC.
  3. ECB Monthly Bulletin - Euro Area Statistics Online, June 2009.
  4. "Financial services: Commission launches consultation on expert group report on credit histories", IP/09/921, Brussels, 15 June 2009.
  5. "Financial services: Commission launches consultation on how to ensure responsible lending and borrowing in the EU", IP/09/922, Brussels, 15 June 2009.
  6. Kuneva M., Restoring Consumer Trust in Retail Financial Services, DECO Seminar on Financial Services and Consumer Interest, Lisbon, 27 April 2009.
  7. Markowski K., "Rola informacji w polityce gospodarczej", [in:] J. Stacewicz (ed.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
  8. "Public consultation on Responsible Lending and Borrowing in the ELI", European Commission, Internal Market and Services DG, Brussels, 15 June 2009.
  9. "Report of the Expert Group on Credit Histories", May 2009, DG Internal Market and Services, http://ec.europa.eu/intcrnal_market/consultations/docs/2009/crcdit_histories/egch_report_en.pdf.
  10. Towards a Common Operational European Definition of Over-indebtedness, European Commission, February 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu