BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola środków unijnych w stymulowaniu procesów rozwojowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na przykładzie wybranych programów operacyjnych
The Role of EU Funds to Stimulate Development Processes in Small- and Medium-Sized Enterprises in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 534-540, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Programy UE
Small business, Entrepreneurship development, EU programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące zewnętrznego finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, szczególną uwagę poświęcono programom operacyjnym. Ze względu na ograniczone ramy objętościowe opracowania omawiając procesy rozwoju skoncentrowano się na kwestii uruchomienia działalności innowacyjnej, a także rozwojowi zasobów ludzkich.

The article is on selected issues of external funding for the development of small- and medium-sized enterprises in Poland, with particular emphasis on operational programmes. Due to the limited framework of volumetric studies, the considerations about the development processes were focused on the issue of activation of innovative activity, as well as the development of human resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne (pobrano 26.11.2008).
  2. Krajowy program reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji strategii lizbońskiej, Warszawa 2005.
  3. Monitoring kondycji sektora MSP. Raport PKPP Lewiatan, Warszawa 2008, http.www.pkpplewiatan. pl/?ID=161424&article_id=220546 (pobrano 14.12.2008).
  4. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  5. Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 7 lutego 1992 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu