BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybulski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Działania Unii Europejskiej na rynku pracy w świetle pogłębiania integracji europejskiej
The EU Actions in the Labour Market and the Deepening of European Integration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 560-568, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Swoboda przepływu pracowników w UE, Swoboda przepływu osób w UE, Polityka zatrudnienia
Labour market, Free movement of workers in the EU, Freedom of movement for persons in the EU, Employment policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród ekonomicznych, prawnych i geograficznych aspektów integracji europejskiej, wzrasta rola Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na rynek pracy. W artykule przedstawiono działania Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy oraz omówiono rozwój europejskiej polityki zatrudnienia.

Among economic, legal and geographical aspects of European integration, the European Union institutions also increased their role in the labour market. This paper presents types of these activities and shows the evolution of European employment policy. It also signals threats coming from the increased expectations for the EU and lower acceptance for the deepening process of integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Blair A., Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
  2. Bokajło W, Dziubka K. (red.), Unia Europejska. Leksykon integracji, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003.
  3. Economic Forecast, Spring 2009, European Commission, Brussels, May 2009.
  4. Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków EFS, www.mpips.gov.pl.
  5. Głąbicka K., Rynek pracy w Unii Europejskiej, stan i perspektywy, Difin, Warszawa 1999.
  6. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 1998.
  7. Marszałek A., Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2004.
  8. Perkowski M. (red.), Integracja europejska. Wprowadzenie, LexisNexis, Warszawa 2002.
  9. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (red.), Dokumenty europejskie, Tom I, Wyd. Morpol, Lublin 1996; Tom IV, Wyd. Verba, Lublin 2003.
  10. Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2005, Polskie Wyd. Profesjonalne, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu