BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasiewicz Andrzej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Monitorowanie procesów binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych
Binary Process Monitoring by the Cumulative Sum Control Chart
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 2008-2009, vol. 49-50, s. 71-90, ryc., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prognostyczne modele binarne, Monitorowanie procesów, Karta kontrolna Shewharta, Karta kontrolna sum skumulowanych
Predictive binary models, Process monitoring, Shewhart Control Chart, Cumulative sum control card
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z procesem monitorowania procesów binarnych. Pod pojęciem procesu binarnego należy rozumieć każdy proces dwustanowy, czyli taki, w przypadku którego badane zjawisko może znajdować się tylko w dwóch, rozłącznych i wzajemnie wykluczających się stanach. Monitorowanie procesu, nie tylko binarnego, podejmowane jest najczęściej w celu pozyskania informacji o średnim poziomie obserwowanego zjawiska, a także o jego zmienności.

In the paper there have been presented some problems of the binary processes monitoring. There have been presented the monitoring of these processes by Shewhart control charts (control charts p and np) and cumulative sum control charts. Shewhart control charts are very useful if there are a possibility of a large shift in monitored parameters of process. A major disadvantage of a Shewhart control chart is that it uses only (first) the information about the process contained in the last observation and it rather ignores any information given by the entire sequence of empirical points. The cumulative control charts (cusum charts) are very effective alternatives to the Shewhart control charts. In the paper there have been presented the original modification of the cumulative sum control chart. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achelis S.B. 1998. Analiza techniczna od a do z, tłum. z j. ang., Oficyna Wydawnicza LT & P, Warszawa.
 2. Iwasiewicz A. 1985. Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji; systemy i procedury, PWN, Warszawa.
 3. Iwasiewicz A. 1999. Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 4. Iwasiewicz A. 2001. Karty kontrolne Shewharta ~ możliwością akceptacji procesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 320, 35-48.
 5. Iwasiewicz A. 2005. Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.
 6. Iwasiewicz A. 2005-2006. Monitorowanie procesów binarnych, Folia Oeconomica Cracoviensia, 16-47, 103-116.
 7. Iwasiewicz A., Paszek A. 2004. Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, wyd. IV poprawione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Iwasiewicz A., Stefanów P. 2000. Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 874, 199-207.
 9. Juran J.M. 1962. Handbook of quality, McGraw Hill, New York.
 10. Major M. 1997. Sterowanie procesem za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych, Materiały konferencyjne z I Krajowej Konferencji Naukowej Materiałoznawstwo — Odlewnictwo, t. 3, Jakość. Kraków.
 11. Montgomery D.C. 2005. Introduction to statistical quality control, fifth edidion, John Wiley & sons, inc.
 12. PN-1SO 8258+AC1 1996. Karty kontrolne Shewharta.
 13. Rinne H., Mittag H.J. 1988. Statistische Methoden der Qualitaetssichcning, Fernuniversitaet — Gesamthochschule — in Hagen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu