BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Natalli Krzysztof (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Active Labour Market Policy Presented by Measure No. 1.2 Perspectives for Youth Undertook Within Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2004-2006
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 334-344, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Sektorowy Program Operacyjny, Młodzież, Programy UE
Labour market, Sectoral Operational Programme, Youth, EU programme
Abstrakt
Artykuł przedstawia działania podjęte w ramach Działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" w województwie dolnośląskim. Działanie 1.2 jest częścią Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy. Przedstawiono cele, środki oraz wyniki projektu, wraz z wnioskami dotyczącymi efektywności podjętych działań.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Kalinowska-Nawrotek В., Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 2. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Milewski R. (ed.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. Podsumowanie wdrażania Działań 1.2 oraz 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na Dolnym Śląsku (stan na 31.12.2007 r.), publikacja DWUP, Wrocław 2008.
 5. "Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich", załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia l lipca 2004 r., Dziennik Ustaw 2004 Nr 166, poz. 1743).
 6. Swadźba S., Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 7. "Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy", Dziennik Ustaw 2004 Nr 99, póz. 1001).
 8. "Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich", załączniki rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 7. dnia 11 sierpnia 2004 r., Dziennik Ustaw 2004 Nr 197, poz. 2024.
 9. Wróbel J., Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2005
 10. www.ec.europa.com.
 11. www.efs.gov.pl.
 12. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 13. www.mpips.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu