BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Liberalisation of Agricultural Trade as Part of the WTO vs the Possibilities of Development of the Polish Foreign Trade in Agri-Food Products
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 353-361, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Gospodarka rolna, Handel produktami rolnymi, Konkurencyjność rolnictwa, Produkty rolne, Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Sektor rolno-spożywczy
Agriculture economy, Agricultural trade, Agricultural competitiveness, Agricultural products, Agriculture in market economy, Agri-food sector
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Z licznych czynników decydujących o poziomie i strukturze światowego handlu rolnego na szczególną uwagę zasługuje proces liberalizacji walutowej. Do tej pory najwięcej ważnych decyzji dotyczącej dostępu do rynku, wsparcia produkcji krajowej i dopłat eksportowych zapadło podczas rundy urugwajskiej GATT/WTO. Celem artykułu jest określenie możliwości rozwoju wymiany handlowej w polskim sektorze rolno-spożywczym w warunkach potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego i konsekwencji braku dalszych działań powziętych w tym kierunku.

Of the numerous factors determining the level and structure of the world agricultural trade it is the processes of liberalization of foreign exchange that deserve special attention. So far the most important decision concerning the access to the market, domestic support and export subsidiaries were made during the Urugay Round GATT/WTO. The aim of the article is to define the possibilities of development of trade exchange in the Polish agri-food sector in the conditions of potential liberalization of the world agricultural trade and absence of further action taken in this direction. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture in the European Union Statistical and Economic Information 2008, European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels Luxembourg 2009.
 2. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami wino-spożywczymi w 2008 roku, FAMMU/FAPA, Warszawa 2009.
 3. Brzóska M., "Wizja polskiej wsi i rolnictwa", [in:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (eds.). Polska wieś. Raport ostanie wsi, FDPA, Warszawa 2006.
 4. Czyżewski A., Poczta A., "Wpływ liberalizacji wymiany zagranicznej na stosunki handlowe na wybranych rynkach rolnych krajów wysoko rozwiniętych", [in:] S. Urban (ed.), Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie -jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1118, t. l, AЕ, Wrocław 2006.
 5. Devarajan S., Go D.S., "The simplest dynamic general equilibrium model of an open economy", Journal of Policy Modeling 1998, Vol. 20, No. 6.
 6. FAPRI 2008 U.S. and World Agricultural Outlook, FAPRI, Iowa State University, University of Missouri-Columbia 2008.
 7. Hertel T.W., Tsigas M.E., "Structure of GTAP", [in:] T.W. Hertel (ed.). Global Trade Analysis. Modeling and Applications, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 9. http://web.worldbank.org/.
 10. http://www. fao. org.
 11. http://www.nbp.pl.
 12. Narayanan G.B., Walmsley T.L. (eds.), Global Trade, Assistance and Production: The GTAP 7 Data Base, Center for Global Trade Analysis, Purdue University 2008.
 13. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej: metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa 2000.
 14. Plewa J., "Nowe podstawy publicznego wsparcia dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich", [in:] J. Wilkin (ed.), Polska wieś 2025 - wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 15. Poczta W., Pawlak K., "Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2008, nr 3.
 16. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 roku, FAMMU/FAPA, Warszawa 2007.
 17. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2007 roku, FAMMU/FAPA, Warszawa 2008.
 18. Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2008-2015, European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2009.
 19. Revised Draft Modalities for Agriculture, Dokument TN/AG/W/Rev.4, World Trade Organization, 6 December 2008.
 20. Robinson S., Roland-Hoist D.W., "Macroeconomic structure and computable general equilibrium models", Journal of Policy Modeling 1988, Vol. 10, No. 3.
 21. Rowiński J., "Handel artykułami rolno-spożywczymi po uzyskaniu członkostwa", [in:] A. Kowalski (ed.), Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, SGH, lERiGŻ. ARR, Warszawa 2003.
 22. Rynek mięsa - stan i perspektywy, IERiGŻ-РІВ, ARR, MRiRW 2008, nr 35.
 23. Rynek mleka - stan i perspektywy, TERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2008, nr 35.
 24. Rynek rzepaku - stan i perspektywy, IERiGŻ-РІВ, ARR, MRiRW 2008, nr 34.
 25. Rynek zbóż-stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2008, nr 35.
 26. Shoven J.B., Whalley J., "Applied general equilibrium model of taxation an international trade: An introduction and survey", The Journal of Economic Literature 1984, Vol. 22, No. 9.
 27. Urban R., "Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej - konkurencyjność i szansę rozwojowe". Zagadnienia Ekonomiki Rolne/ 2005, nr 3.
 28. World Agriculture: Towards 2030/2050, FAO, Rome 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu