BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Application of Taxonomic Method for the Analysis of Economic Cohesion in the European Union in 2007
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 362-369, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Analiza taksonomiczna, Taksonomia, Metody taksonomiczne
Taxonomic analysis, Taxonomy, Taxonomic methods
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy postarano się zbadać i ocenić poziom oraz stopień spójności gospodarczej 27 państw członkowskich UE. Zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat posłużyły jako źródła danych statystycznych. Badania zostały przeprowadzone dla roku 2007 ponieważ nie można było zebrać kompletnych danych dla najnowszego okresu czasu.

An attempt has been made to examine and evaluate the level and degree of economic cohesion of 27 EU Member States. The methods of multidimensional comparative analysis have been applied. Major Statistical Office and Eurostat served as sources of statistical data. Research was done for 2007, because it was impossible to collect a complete set of data for the latest period of time. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE, Innometrics 2008.
 2. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE, Innometrics, 2009.
 3. Nowak A.Z., Milczarek D. (eds.), Europeistyka w zarysie, PWE, Warszawa 2006.
 4. Runiewicz-Wardyn M. (ed.), Knowledge-based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, L. Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2008.
 5. Malina A., Zeliaś A., "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.", [in:] E. Nowak, M. Urbaniak (eds.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, UMCS, Lublin 1996.
 6. Małу rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
 7. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 8. Nugent N., The Government and Politics of the European Union, Palgrave MacMillan, New York Hampshire 2006.
 9. Pelkmans J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Harlow 2006.
 10. Polska w Unii Europejskiej 2008, GUS, Warszawa 2008.
 11. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa 1977.
 12. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 13. The Global Competitiveness Report 2008-2009, WEF, Geneva 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu