BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Maria (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Transfers and Taxes as Instruments of Redistribution
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 370-378, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Podatki, Redystrybucja dochodów, Redystrybucja, Rozkład dochodów, Dochody
Taxes, Redistribution of income, Redistribution, Income distribution, Income
Abstrakt
Cele niniejszego artykułu są następujące: omówić użyteczność przepływów i podatków w zmniejszaniu nierówności dochodów; ocenić wydajność przepływów i podatków w Polsce oraz ocenić kompromisy pomiędzy stosowaniem instrumentów redystrybucji ze względu na ich wpływ na nierówność dochodów, a wydatkami budżetowymi w Polsce. Badania empiryczne opierają się na metodzie analizowania efektów drobnych zmian w źródłach dochodu na nierówności rozkładu dochodów. Wykorzystane dane pochodzą z badania budżetów gospodarstw domowych z 2006 roku.

The proposes of the paper are as follows: to discuss the usefulness of transfers and taxes in lowering income inequality; to appraise the efficiency of transfers and taxes in Poland, and to evaluate trade-offs between redistributive instruments in terms of their impact on income inequality and budget expenditure in Poland. The empirical research is based on the method of analyzing the effect of small changes in income sources on the inequality of income distribution. The date come from the 2006 Family Budget Surveys (FBS) of Poland. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Besley T., "Means testing versus universal provisions in poverty alleviation programmes", Economica 1990, No. 57(225).
  2. Korpi, W., The Democratic Class Struggle, Routledge and Kegan, London 1983.
  3. Lerman R.I., Yitzhaki S., "The effect on marginal changes in income sources on US income inequality", Public Finance Quarterly 1994, Vol. 22, No. 4.
  4. Nelson K., "Mechanisms of poverty alleviation", LIS Working Paper 2004, 372.
  5. Pedersen A.W., The Taming of Inequality in Retirement. A Comparative Study of Pension Policy Outcomes, Fafo, Report No. 317, Oslo 1999.
  6. World Bank, Equity and Development, World Development Report 2006, World Bank and Oxford University Press, Washington DC 2006.
  7. Yitzhaki S., "The effect of marginal changes in prices on income in Romania", Research on Economic Inequality 1997, Vol. 7.
  8. Zandvakili S., "Income distribution and redistribution through taxation: An international comparison", Empirical Economics 1994, Vol. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu