BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie równości dla długookresowego wzrostu
Does Equity Matter for Growth?
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 91-101, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, Wzrost gospodarczy, Instytucje ekonomiczne, Rozkład dochodów
Social-economics inequality, Economic growth, Economic institutions, Income distribution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Równość oznacza, że jednostki mają równe możliwości kształtowania swojego życia zgodnie z własnym wyborem i nie doświadczają skrajnego wykluczenia, nawet jeśli byłoby ono spowodowane błędami samych jednostek. Celem artykułu jest wyjaśnienie wpływu równości na wzrost w długim i krótkim okresie. Analizowane są długookresowe korzyści z realizacji koncepcji równości szans dla aktywności ekonomicznej, jak również zagrożenie płynące z możliwości pojawienia się w krótkim okresie zamienności między równością a efektywnością. Podjęty jest również problem zróżnicowanego wpływu polaryzacji dochodów na wzrost gospodarczy. Przytaczane argumenty są poparte wynikami badań empirycznych prezentowanymi w literaturze europejskiej i amerykańskiej. (abstrakt oryginalny)

Equity means that individuals have equal opportunities to conduct life of their choice and they do not experience extreme exclusion even if it is because of a person's own failings. The purpose of the paper is to explain how equity affects growth in the long and short run. The advantages coming from including the equal opportunities concept to the growth strategy are analyzed as well as the consequences of the short-term trade-off between equity and efficiency. The problem of the differential impact of income polarization on growth is also discussed. Arguments set in the paper are supported by empirical findings presented in the European and American literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Bolton P., 1997, A Theory of Trickle-Down Growth and Development, "Review of Economic Studies", No. 64(2)
 2. Banerjee A.V., Newman A.F., 1993, Occupational Choice and the process of Development, "Journal of Political Economy", No. 1001(2).
 3. Bentham J., [1781], 2000, The principles of morals and legislation, Kitchener, Ontario Canada: Batoche Books.
 4. Dworkin R., 1981a, What is equity? Part 2: Equity of resources, "Philosophy and Public Affairs", No. 10(3)
 5. Dworkin R., 1981b, What is equity? Part I: Equity of Welfare, "Philosophy and Public Affairs", No. 10(3)
 6. Galor O., Tsiddon D., 1996, Income Distribution and Growth: the Kuznets Hypothesis Revisited, "Economica", No. 63(250).
 7. Kenworthy L., Pontusson J., 2005, Rising Inequality and the Politics of Redistribution in Affluent Countries, "Luxemburg Income Study Working Paper Series", No. 400
 8. Lindert P., 2004, Growing Public: Social Spending and Economics Growth since the Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK
 9. Mach B.W., 2003, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 10. Nielsen F., Alderson A., Beckfield J., 2005, Exactly How has Income Inequality Changed? Patterns of Distributional Change in Core Societies, "Luxemburg Income Study Working Paper Series", No. 422
 11. Nozick R., 1974, Anarchy, state and utopia, New York: Basic Books.
 12. Ocampo J.A., 2005, A Broad View of Macroeconomic Stability, "DESA Working Paper", No. 1, New York.
 13. Perotti R., 1993, Political Equilibrium, Income Distribution, and Growth, "Review of Economic Studies", No. 60(4).
 14. Rawls L, 1971, A theory of justice, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 15. Roemer J., 1998, Equity of opportunity, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 16. Schuknecht L., Tanzi V., 2005, Reforming public expenditure in industrialised countries, "ECB Working Paper", No. 435.
 17. Sen A., 1985, Commodities and capabilities, Amsterdam: North-Holland.United
 18. Nations International Organization for Migration, 2000, World Migration Report, Geneva: International Organization for Migration.
 19. Warzywoda-Kruszyńska W., 2003, Oswajanie biedy w trzech pokoleniach łodzian [w:] Praca, gospodarka, społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszyńska, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 20. World Bank, 2006a, Equity and Development, World Development Report 2006, World Bank and Oxford University Press, Washington DC.
 21. World Bank, 2006b, Diverging Growth and Development, World Economic and Social Survey 2006, World Bank and Oxford University Press, Washington DC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu