BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rasteniene Ausra (Vilnius University, Lithuania), Giedraitis Vincentas R. (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
Innovation in the Lithuanian Economy : the Impact of Public Attitudes in the Media on Job Selection
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 389-396, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Zatrudnienie absolwentów, Polityka zatrudnienia, Promocja zatrudnienia, Konkurencyjność
Innovation economy, Employment of graduates, Employment policy, Promotion of employment, Competitiveness
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznie ugruntowanych poglądów na temat nastawienia społeczeństwa do ludzi biznesu i urzędników służby cywilnej, jako jednego z ważnych czynników konkurencyjności przez innowacje. Nastawienie społeczeństwa do tych grup mogło wpłynąć na ich kreatywność, chęć założenia własnego biznesu, poczucie wspólnego przeznaczenia, wzajemne relacje pomiędzy nimi i skuteczność ich pracy.

The goal of this article is to present a theoretically grounded understanding of society's attitude towards business people and civil servants as one of the important factor of competitiveness through innovation. Society's attitude towards these groups could influence their creativity, the incentives to create their own business, the feeling of common destiny, the interaction between them, and the effectiveness of their work. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aukstuju mokyklu absolventu konkurencingumas darbo rinkoje darbo jegos pasiulos ir paklamos kontckste (2004), DARBO IR SOCIALINIU TYRIMU INSTITUTAS http://www.smm.lt/ smt/spec_poreikis/2004.htm (retrieved April 20, 2009).
 2. Bourdieu P., Distinction; A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1984.
 3. Braudel F., Civilization and Capitalism. 15th-18th Century, Harper and Row. New York 1984.
 4. Camerer C.F., Behavioral Game Theory, Princeton University Press, Princeton 2003.
 5. Earnings in IV Q 2008 made LTL 2319, Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania, http://www.stat.gov.lt/en/news/view/?id=7385 (retrieved April 20, 2009).
 6. Innovations Report 2008 [no author], Lithuanian biotech growing fast, http ://www. innovation s-report.com/html/reports/life_sciences/report-106502.htrnl (retrieved April 3, 2009).
 7. Kagel J.H., Roth A.E., The Handbook of Experimental Economics. Princeton University Press, Princeton 1995.
 8. Marx K., Capital, Vol. 3: The Process of Capitalist Production as a Whole, Lawrence and Wishart, London 1894.
 9. MeKendrick N., Brewer J., Plumb J., The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-century England, Europa, London 1982.
 10. Persky J., "Retrospectives: The ethology of homo economicus", The Journal of Economic Perspectives 1995, Vol. 9, No. 2, pp. 221-231.
 11. Schumpeter J., Capitalism, Socialism, and Democracy, Unwin University, London 1943.
 12. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Prometheus Books, New York 1776 [1991].
 13. Specialitu konkurencingumas darbo rinkoje. l-oji ir II dalis (Ketvirtojo tyrimu etapo ataskaita), 2002, DARBO IR SOCIALINÏLJ TYRIMU INSTITUTAS http://www.smm.lt/smt/spec_poreikis/ 2002.htm, (retrieved April 20, 2009).
 14. Veblen T., The Theory of the Leisure Class'. An Economic Study of Institutions, New American Library, New York 1899.
 15. Veblen T., The Theory of Business Enterprise, Scribner, New York 1904.
 16. Weber M., General Economic History, Collier, New York 1923.
 17. World Bank, Statement by World Bank Group President Robert B. Zoellick on the Summit of G20 Leaders, 2008, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS. Retrieved April 3, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu