BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulska Bogusława (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Position of Poland in the Flows of Foreign Direct Investments within the European Union in XXI Century
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 397-406, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Integracja gospodarcza Polski z UE, Polska w UE, Przepływy funduszy, Inwestycje zagraniczne, Zmiany strukturalne
Direct investments, Poland's economic integration with the EU, Poland in EU, Funds flow, Foreign investment, Structural changes
Abstrakt
Czy Polska sprosta wyzwaniom globalizacji zostanie rozstrzygnięte w dużym stopniu przez ilość i jakość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do tego kraju. BIZ jest oczywistym sposobem wpływania na zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, na dynamikę jej wzrostu gospodarczego, wliczając w to poziom i dynamikę polskiego eksportu i jego jakości, poprzez przepływy kapitału i technologii. Takie przepływy również pośrednio zwiększają okazję by redukować przepaść rozwojową w stosunku do innych krajów.

Whether Poland will manage the challenges of globalization is going to be decided to a great extent by the amount and quality of inflow of foreign direct investments (FDI) to that country. FDI is an obvious manner influence structural changes in the Polish economy, dynamics of its growth, including the level and dynamics of Polish export and its quality, by mean of the transfer of capital and technologies. They also indirectly increase the chance to reduce the development gap in relation to other countries. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 2. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego [Economic activity of companies with the participation of the foreign capital], Central Statistical Office, Warsaw, various editions from the years 2003-2008.
 3. Golejewska A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki. Aspekt teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 4. Hansen J.D. (ed.), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Karaszewski W. (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, WUMK, Toruń 2005.
 6. Sporek T. (ed.), Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009 [manuscript].
 7. Transition Newsletter: The Newsletter abort Reforming Economies, Development Economic Research Group, World Bank, Washington DC 1999.
 8. Wojtyna A. (ed.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2008.
 9. World Investment Report 2004:The Shift Toward Services, UNCTAD, New York, Genève 2004.
 10. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UNCTAD, New York, Genève 2005.
 11. World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UNCTAD, New York, Genève 2006.
 12. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD, New York, Geneve 2007.
 13. World Investment Report 2008: Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, New York, Geneve 2008.
 14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce 2007, NBP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu