BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Macroeconomic Dimension of Innovations - Selected Instruments of Stimulating Innovative Activity and Transfer of Technology
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 407-416, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Transfer technologii, Polityka innowacyjna, Planowanie makroekonomiczne, Polityka makroekonomiczna
Innovation economy, Technology transfer (TT), Innovation policy, Macroeconomic planning, Macroeconomic policy
Abstrakt
Innowacyjność przyczynia się do wzrostu gospodarczego przez wpływanie na mikro- i makrosferę. W tej wcześniejszej umożliwia przedsiębiorcom aktywne reagowanie na potrzeby klientów, które są coraz bardziej wyrafinowane. Innowacyjność jest wskaźnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

The innovation contributes to economic growth by influencing micro- and macrosphere. In the former, it enables entrepreneurs to react actively to customers’ needs which are more and more sophisticated. It is the indicator of the competitive position of a company in domestic and foreign markets. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amable В., "Endogenous growth theory, convergence and divergence", [in:] G. Silverberg, L. Soete (eds.), The Economics of Growth and Technical Change. Technologies. Nations. Agents, Edward Elgar, London 1996.
 2. Arrow K., The Production and Distribution of Knowledge, London 1996.
 3. Benchmarking Industry-Science Relationships, OECD, Paris 2002.
 4. Christidis P., Hernandez H., Lievonen J. (eds.), Impact of Technological and Structural Change on Employment: Prospective Analysis 2020, Institute for Prospective Technological Studies, European Commission Joint Research Centre, March 2002.
 5. Edquist Ch., Systems of Innovation - Perspectives and Challenges, TEARI Working Paper No 7, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Oslo, October 2003.
 6. Gabryś L., Okoń-Horodyńska E., "Podejście instytucjonalne rozważania nad wyznacznikami", [in:] E. Okoń-Horodyńska (ed.), Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1996.
 7. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 8. Governance of Public Research. Towards Better Practices, OECD, Paris 2003.
 9. Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995.
 10. Jaworski J.F., "Technology innovation and cleaner production", fin:] International Science and Technology Co-operation. Towards Sustainable Development, Proceedings of the OECD Seoul Conference (November 2000), OECD, Paris 2001.
 11. Kotler Ph., Jatuspirak S., Maesinee S., Marketing narodów, Profesjonalna Szkota Biznesu, Kraków 1999.
 12. Lambert R., Lambert Review of Business-University Collaboration (Final Report), Her Majesty's Stationery Office, December 2003.
 13. Lundvall В.-A., "Why study national systems and national styles of innovation?". Technology Analysis Strategic Management 1998.
 14. Michie J., Prendergast R., "Government intervention in a dynamic economy", New Political Economy f 998, Vol. 3, No. 3.
 15. Mudambi R., Navarra P., "Institutions and international business: A theoretical overview", International Business Review 2002, Vol. 11.
 16. Okoń-Horodyńska E., "Instytucjonalne uwarunkowania innowacji techniczno-technologicznych", [in:] E. Okoń-Horodyńska (ed.), Instytucjonalne podejście w analizie procesów spoleczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ЛЕ, Katowice 1996.
 17. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Prace Naukowe AE w Katowicach, AE, Katowice 1998.
 18. Quah D., Technology Dissemination and Economic Growth: Some Lessons for the New Economy, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London 2001.
 19. Sawyer M. (ed.), The UK Economy. A Manual of Applied Economics, Oxford University Press, Oxford 2001.
 20. Schlögl H., "The role of technology and innovation for sustainable development: The OECD policy approach", [in:] International Science and Technology Co-operation. Towards Sustainable Development, Proceedings of the OECD Seoul Conference (November 2000), OECD, Paris 2001.
 21. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 22. Science, Technology- and Industry Outlook. Drivers of Growth: Information Technology, Innovation and Entrepreneurship, Special Edition, OECD, Paris 2001.
 23. Sporek T., "Venture capital formą finansowania niemieckich przedsiębiorstw innowacyjnych", [in]: M.A. Weresa (ed.), Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 24. Sporek T., "Klastry, parki naukowe, inkubatory przedsiębiorczości i centra doskonałości formami współczesnej polityki innowacyjnej w regionie", [in]: S. Pangsy-Kania (ed.), Wiedza І innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 25. Verspagen В., Economic Growth and Technological Change: An Evolutionary Interpretation, STI Working Papers 2001/1, OECD, Paris 2001.
 26. Verspagen В., Wakelin K., "Trade and technology from a Schumpeterian perspective", International Review of Applied Economics 1997, Vol. 11, No. 2.
 27. Waarden F. van, "Institutions and innovation: The legal environment of innovating firms", Organization Studies 2001, Vol. 22, No. 5.
 28. West J., "The mystery of innovation: Aligning the triangle of technology, institutions and organization", Australian Journal of Management 2001, Vol. 26.
 29. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa, Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu