BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Is There a Relation Between Inflow of Direct Foreign Investments and Economic Growth of European Union States?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 417-424, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Gospodarowanie kapitałem, Przepływy kapitałowe, Wzrost gospodarczy, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Capital economizing, Capital flows, Economic growth, Foreign investment
Abstrakt
Cel tego artykułu jest ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształt wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich UE. Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wartości produktu krajowego brutto oraz jego wzrostu i spadku w analizowanym okresie. Co więcej autor porówna zmiany w PKB w stosunku do wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do państw UE.

The purpose of this article is an assessment of direct foreign investment’s influence on the shape of economic growth in the European Union member states. There shall be conducted a detailed analysis of the Gross Domestic Product’s value and its increase and decrease in the analyzed period. Also, the author will compare the GDP changes in relation to the value of the inflow of direct foreign investment into EU states. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dunning J.H., "Explaining the international direct investment position of countries: Towards a dynamic or development approach", Weltwirtschaftliches Archiv 1981, Vol. 117.
  2. http://ec.europa.eu.
  3. Hübner D., "Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce", [in:] G.W. Kołodko (ed.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo WSPiZ im, L. Kożminskiego, Warszawa 2004.
  4. Starzyk K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny Polski, AE, Kraków 1997.
  5. World Investment Report 2008. Transnational Corpora/ions Extractive Industries and Development, United Nations, New York- Geneva 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu