BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swatek Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Coherent Social Policy of the EU Member States
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 425-431, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Fundusz Spójności, Polityka spójności, Polityka społeczna UE
Cohesion Fund, Cohesion policy, EU social policy
Abstrakt
W artykule starano się zademonstrować znaczenie spójnej polityki społecznej UE w zwalczaniu negatywnych społecznych i gospodarczych zjawisk takich jak ubóstwo i nierówność dochodów. Szczególną uwagę poświęcono działaniom powiązanym z aktywizacją na rynku pracy; omówiono również rolę pozarządowych organizacji i instytucji w spójności polityki społecznej.

This article attempts to demonstrate the significance of coherent social policy of the European Union in combating negative social and economic phenomena such as poverty and income inequality. Particular attention is drawn at the actions connected with activation of people on the labor market; it also discusses the role of non-governmental organizations and institutions in the social cohesion policy. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Anioł W., Europejska polityka społeczna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
  2. Bertelsen J., "Trzeci sektor jako pracodawca. Doświadczenia Danii", [in:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (eds.), W stronę aktywnej polityki społecznej. Wydawnictwo Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
  3. Ciechański J., "Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej", Polityka Społeczna 2002, nr 11/12.
  4. Głąbicka K., Brewiński M., Wokół polityki społecznej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Warszawa 2008.
  5. Piotrowska M., "Polityki promujące równość", [in:] E. Pancer-Cybulska (ed.), Gospodarka społeczna w Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2008.
  6. Rybka L, "System pomocy społecznej w Polsce wobec nowej fali ekonomii społecznej: szansę i bartery", Trzeci Sektor 2007, nr 9.
  7. Rymsza M., "Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce", [in:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (eds.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
  8. Stanisz B., "Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych", [w:] M. Woźniak (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
  9. Swadźba S., Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej, AE, Katowice 2007.
  10. Wrzeszcz-Kamińska G. (ed.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu