BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanik Maciej (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Influence of a Minimum Wage on Incomes of Population and the Amount of Remuneration in Free Market Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 432-441, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Płaca minimalna, Dochody, Dochody ludności, Gospodarka rynkowa, Rozkład dochodów
Minimum wage, Income, People's income, Market economy, Income distribution
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie wpływu ustalonej płacy minimalnej na realne dochody gospodarstw domowych i na poziom wynagrodzenia realnego na wolnym rynku. Poziom wynagrodzenia jest tutaj zrozumiany jako średnia miesięczna płaca w skali krajowej. Tematem niniejszej analizy będzie ogólna zmiana poziomu wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a nie zmiana poziomu wynagrodzeń indywidualnych.

The purpose of this paper is to determine an influence of a top-down established minimum wage on real incomes of households and on the level of real remuneration in free market economy. Level of remuneration is understood as an average monthly salary on the national scale. The subject of this analysis will be mainly a change in general level of remuneration in national economy, not the change of individual remuneration. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Narzędzia kształtowania dochodu godziwego i ocena ich skuteczności w krajach OECD, [in:] S. Borkowska (ed.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 2. Borkowska S. (ed.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 3. Forlicz S., Jasiński M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 4. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Jacukowicz Z., Zróżnicowanie piać w Polsce, w krajach Unii Europejskiej І w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 6. Milkovich G.T., Newman J.M., Compensation, Richard D. Irwin, Boston 1990.
 7. Roszewska K., Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, Dom Wydawniczy ARC, Warszawa 2000.
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, tom l, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Samuelson Р.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Sekuła Z., Uwarunkowania i instrumenty polityki plac w firmie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 11. Suchecki B., Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce, [in:] S. Borkowska (ed.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 12. The Act of 10th October 2002 on Minimum Wage, Dziennik Ustaw of 30lh November 2002, No. 200, Item 1679.
 13. www.mpips.gov.pl.
 14. www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu