BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leja Krzysztof
Tytuł
Ewolucja uczelni w kierunku organizacji wiedzy
Tertiary Education Institution - the Way Towards Knowledge - Based Organization
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 3, s. 107-118, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą
Higher education, Organisational culture, Knowledge management
Uwagi
streszcz.; summ.
Abstrakt
Autor analizuje zmiany zachodzące we współczesnych uczelniach, głównie w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, prowadzące do przekształcenia się uczelni w organizacje podporządkowane wiedzy, szczególnie podkreślając znaczenie kształtowania relacji uczelni z otoczeniem. Rozważania ogólne zilustrowane są przykładami z Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu, w której dostrzec można podejmowanie systemowych działań zmierzających w kierunku trwałego zaszczepienia kultury organizacyjnej, charakterystycznej dla organizacji wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Polish tertiary education institutions have to meet the new challenges. Intellectual potential of both academics and students should be used. Knowledge-based management shows the tools to solve these problems. The key element for contemporary tertiary educational institutions is to establish institutional links between university, business and self - government. The fundamental role in this process belongs to an organizational culture. General deliberations are illustrated by some examples of Nowy Sącz Business School - National Louis University. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D., (2004), Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 1/23.
 2. Bendyk E., (2006), Innowacje, głupcze, rozmowa z Esko Aho, byłym premierem Finlandii i jednym z architektów fińskiego cudu gospodarczego, "Wprost" nr 36.
 3. Clark B.R., (2005), Sustaining change in Universities. Continuities in case studies and concepts, The Society for Research into Higher Education & Open University Press, Mc Graw-Hill House.
 4. Davenport Th.H., Prusak L., (2000), Working knowledge. How organizations manage what hey know, Harvard Business Review Press, Boston.
 5. Denman B.D., (2005), What is a University in the 21 st Century, "Higher Education Management and Policy" nr 2.
 6. Evans Ch., (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 7. Goddard J., (2005), Institutional management and engagement with the knowledge society, "Higher Educational Management and Policy" nr 2.
 8. Jabłecka J., (2004), Uniwersytet jako organizacja ucząca się, [w:] Szuwarzyński A. (red.), Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 9. Hofstede G., (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 10. Jacob M., Hellström T., (2003), Organising the Academy: New Organisational Forms and the Future of the University, "Higher Education Quarterly" vol. 57, nr 1.
 11. Jashapara A., (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa.
 12. Krupski R. (red.), (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 13. Kwiatkowski S., (2001), Szkoły wyższe jako przykład organizacji nieinteligentnych, [w:] Tworzenie organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 14. Leja K., (2002), Uniwersytet - świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 1/19.
 15. Morawski M., (2006), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, "E-mentor" nr 4 (16).
 16. Pawłowski K., (2004), Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 17. Wawrzyniak B., (2004), Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Kieżun W., Kubin J., Dobre Państwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu