BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Robert W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 452-462, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Strefa euro, Zatrudnienie, Wzrost gospodarczy, Sektorowa struktura zatrudnienia
Eurozone, Employment, Economic growth, Sectoral structure of employment
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie dynamicznych zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia stosownie do sektorów gospodarki w krajach UGW, jak również pokazanie wpływu tych zmian na tempo wzrostu gospodarczego. Podstawą analizy statystycznej są dane o liczbie zatrudnionych w przedziale wiekowym 15-62 lata oraz dane o tempie wzrostu rzeczywistego PKB między rokiem 1992 a 2007. Analizy regionalne odnoszą się do krajów strefy euro (EU-12). W drugiej części artykułu, rozważono czterosektorową strukturę zatrudnienia w krajach strefy euro w latach 1992-2007.

The aim of this article is to show dynamic changes in the structure of employment according to economic sectors in EMU countries as well as the influence of these changes on the pace of economic growth. The basis for the statistical analysis are data about the number of employed aged 15-62 and the pace of growth of real GDP between 1992 and 2007. Regional analyses comprise the euro-zone countries (UE-12). In the second part of the study, a four sectoral structure of employment in euro-zone countries between 1992 and 2007 is considered. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., "Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim", Wiadomości Statystyczne 2008, nr 5, pp. 63-73.
 2. Baza statystyczna Eurostat http://epp.curostat.cc.curopa.eu/portai/pagc?_pagcid=l090.l&_dad= portal& schema=PORTAL.
 3. Baza statystyczna OECD www.oecd.org.
 4. Broszkiewicz R., "Uwarunkowania i skutki polityki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji", [in:] Z. Mikołajewicz (ed.), Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 5. Bukowski S., Strefa euro, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. De Grauwe P., Unia walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 7. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T., "Czy sektorowe zmiany strukturalne w Polsce mają charakter pozytywnego szoku podażowego?", [in:] S. Krajewski, T. Tokarski (eds.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce І па świecie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 9. Krugman P.R.. Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 2000.
 10. Kukuła K., Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
 11. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., "Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym І regionalnym w Polsce", [in:] E. Kwiatkowski, T. Tokarski (eds.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 12. Lis S., "Akcesja Polski do strefy euro analiza krytyczna", Ekonomista 2008, nr 3, pp. 329-355.
 13. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 14. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, Metody, modele, szacunki. CASE, CeDeWu Centrum Doradztwa І Wydawnictw "Multi-Press", Warszawa 2000.
 15. Sadowski Z., Transformacja i rozwój. Wybór prac, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 16. Sosenko K., Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 17. Szymla Z., Podstawy badań rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2005.
 18. Włodarczyk R.W., "Sectoral homogeneity of the structure of gross value added in euro-zone countries", International Review of Business Research Papers 2009, No. 4 (April).
 19. Wydymus S., "Analiza porównawcza struktur gospodarczych", [in:] A. Zeliaś (ed.), Metody statystyki międzynarodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu