BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Tomasz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Efficiency of Social Policy in Equalizing Disposable Income and Its Changes in Time : a Cross-National Comparison
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 463-474, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Polityka socjalna, Świadczenia socjalne, Socjalna funkcja państwa, Pomoc państwowa
Social policy, Social benefits, Social function of the state, State aid
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena polskiej polityki społecznej w porównaniu z polityką społeczną innych krajów. Autor stara się to osiągnąć przez porównywanie wydajności przepływów w Polsce przez kilka ostatnich lat do czterech krajów europejskich oraz poprzez analizę czy rządy używają informacji zwrotnych w projektowaniu struktury transferów. Autor porównuje Polskę do Węgier, Słowenii, Rosji i Hiszpanii.

The aim of this paper is to rate Polish social policy against other countries' policies. I try to achieve that by comparing transfers' efficiency in Poland over the past few years to four European countries and by studying whether governments use feedback information in designing the structure of transfers. I compare Poland to Hungary, Slovenia, Russia and Spain. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Frankfurt H., "Equality as a moral ideal", Ethics 1987, Vol. 98, No. 1.
  2. Lerman R., Yityhaki S., "Improving the accuracy of estimates of Gini coefficients", Journal of Econometrics 1989, Vol. 42, No. 1.
  3. Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, New York 1974.
  4. Rawls J., A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu