BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Anna (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
The Institutional Context of Financialization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 475-483, tab., wykr., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Korporacje, Instrumenty finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje w sektorze finansowym, Polityka finansowa przedsiębiorstwa
Corporation, Financial instruments, Financial investment, Investments in the financial sector, Enterprise financial policy
Abstrakt
Zjawisko finansyzacji korporacji o charakterze niefinansowym było powszechnie zauważalne w gospodarce USA od lat osiemdziesiątych XX wieku i od lat dziewięćdziesiątych w niektórych gospodarkach europejskich. Jest to wzór gromadzenia środków, w którym zyski otrzymuje się używając raczej środków finansowych niż handlu i produkcji towarów. Przymiotnik ‘finansowy’ odnosi się w niniejszym artykule do działalności związanych z dostarczeniem (albo transferem) kapitału płynnego w oczekiwaniu przyszłych odsetek, dywidend albo zysków kapitałowych.

The phenomenon of financialization of non-financial corporations has been widely observed in the US economy since the 1980s and since the 1990s in some European economies as well. This is a pattern of accumulation in which profits accrue primaly through financial channels rather than through trade and commodity production. Financial here refers to activities relating to the provision (or transfer) of liquid capital in expectation of future interests, dividends, or capital gains. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aoki M., Towards a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, Cambridge, МA, 2001.
 2. Brenner R., The Boom and the Bubble: The US in the World Economy, Verso, New York-London 2002.
 3. Cerny P., "International finance and the erosion of state power", [in:] P. Gummett (ed.). Globalization and Public Policy, Edward Elgar, Brookfield, VT, 1996.
 4. Crotty J., "The neoliberal paradox: The impact of destructive product market competition and 'modern' financial markets on nonfinancial corporation performance in the neoliberal era", [in:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 5. Dore R., Stock Market Capitalism: Japan and German versus Anglo-Saxons, Oxford University Press, Oxford 2000.
 6. Dumenil G., Levy D., "Costs and benefits of neoliberalism: A class analysis", [in:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 7. Epstein G. (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 8. Furubotn E., Pejovich S., The Economics of Property Rights, Ballinger, Cambridge, МA, 1974.
 9. Gill S., Law D., The Global Political Economy, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1988.
 10. Hall P.A., Soskice D. (eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford 2001.
 11. Hirst P., Thompson G. Globalization in Question, Polity Press, Cambridge 1999.
 12. Koźmiński A.K., "Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki", [in:] Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 22, Warszawa 2003.
 13. Krippner G.R., "The financialization of the American Economy", Socio-Economie Review 2005, No. 3.
 14. Lazonick W., "Japanese corporate governance and strategy", Public Policy ßr/e/1998, No. 48, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College.
 15. Lazonick W., O'Sullivan M., "Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance", Economy and Society 2000, Vol. 29.
 16. Mączyńska E., P. Pysz (eds.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 17. Martin H.-P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum. M. Zybura, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 18. Morin F., "Л transformation in the French mode! of shareholding and management", Economy and Society 2000, Vol. 29, No. 1.
 19. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 20. Palpacuer F., "Bringing the social context back in: Governance and wealth distribution in global commodity chains", Economy and Society 2008, Vol. 37, No. 3.
 21. Palpacuer F., Seignour A., Vercher C., Financialization, Globalization and White Collar Management in France: Towards a Market-Based HRM Model in Large Corporations, under revise and submitted to British Journal of Industrial Relations, Spring 2008.
 22. Panitch L.. Gindîn S., "Euro-capitalism and American empire", [in:] D. Coates (ca.), Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, Palgrave MacMillan, Basingstoke New York 2005.
 23. "Pełne zatrudnienie, dobrobyt i silny sektor publiczny demokratyczne wyzwania w szerszej Unii", [in:] T. Kowalik, K. Łaski, R. Roemisch J. Meneinger (eds.), Wokół polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2004.
 24. Phillips K., Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich, Broadway Books, New York 2002.
 25. Silver В., Forces of Labor: Workers ' Movements and Globalization since 1870, Cambridge University Press, New York 2003.
 26. Sobel A.С., State Institutions, Private Incentives, Global Capital, Michigan 2005.
 27. Strange S., The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 28. Wade R., ''Globalization and its limits: Reports of the death of the national economy are greatly exaggerated", [in:] S. Berger, R. Dore (eds.), National Diversity and Global Capitalism, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1996.
 29. Williams К., "From shareholder value to present-day capitalism", Economy and Society 2000, Vol. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu