BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimniewicz Kazimierz
Tytuł
Zasada intersubiektywności w naukach o zarządzaniu
The Intersubjectivity Principle in Management Sciences
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 3, s. 5-13, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Nauka, Zarządzanie, Teorie zarządzania
Science, Management, Management theories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię możliwości weryfikacji badań w naukach o zarządzaniu i przedstawiono bariery stosowania zasady intersubiektywności w tych naukach. (abstrakt oryginalny)

The article outlines the principle of intersubjectivity, the nature of the management sciences and barriers to the application of the principle mentioned above that arise in the realm of management. The author discusses the three barriers of social change, terminology and abstract-qualitative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński J., (2001), Czy godząc się na nadużycia w nauce postępujemy etycznie?, "Nauka" nr 4.
 2. Czerwiński Z., (1996), Czy ekonomia jest nauką?, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 1.
 3. Drucker P.F., (2002), Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 4. Fayol H., (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia W. Wilaka, Poznań.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak Z., (2005), Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista" nr 5.
 6. Gruszczyńska-Malec G., (2005), Zachowania dewiacyjne w organizacji, [w:] Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Wydawnictwo UO, Opole.
 7. Haire M., (1965), Biologiczne modele i empiryczne dzieje rozwoju organizacji, [w:] Haire N. (red.), Nowoczesna teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kieżun W., (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem, [w:] Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre państwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 9. Koontz H., O'Donnell C., Weihrich H., (1980), Management, McGraw Hill Book Company, New York.
 10. Koźmiński A.K., (2000), Tradycyjna antynomia nauki i zarządzania, "Nauka" nr 1.
 11. Koźmiński A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Krupski R., (2005), Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu - organizacja w ruchu. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Lichtarski J., (2001), Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" nr 9.
 14. Martyniak Z., (2001), Profesorowi Lichtarskiemu w odpowiedzi, "Przegląd Organizacji" nr 10.
 15. Olechnicki K., Załęcki P., (1997), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti, Toruń.
 16. Propper K.R., (2002), Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Rudolf S., (2005), Wprowadzenie. Nowa ekonomia instytucjonalna, [w:] Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Kielce.
 18. Ruffner A., (1973), Prinzipien der Organisation, [w:] Handwörterbuch der Organisation, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
 19. Simon H., (2000), Chaos management. Das grosse Handbuch der Strategie - Konzepte, Campus Verlag, Frankfurt, New York.
 20. Staehle W.H., (1980), Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Einführung, Verlag Franz Vahlen, München.
 21. Sułkowski Ł., (2005b), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 22. Sułkowski Ł., (2005a), Utopia zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 23. Such J., (2000), Zasady i rodzaje racjonalności naukowej, [w:] Zacher L. (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania (Problemy stare i nowe), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 24. Ścibor-Rylska T., (1974), Porządek i organizacja w przyrodzie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 25. Zimniewicz K., (1991), Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
 26. Zimniewicz K., (2005), Czy zarządzanie jest nauką?, [w:] Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo UO, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu