BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Put Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
System interaktywnego wspomagania wyszukiwania informacji w hurtowniach danych
Interactive System Supporting the Information Searching in Data Warehouses
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 221-235, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bazy danych, Hurtownie danych, Język programowania SQL, Wyszukiwanie informacji
Databases, Data warehouse, SQL Programming Language, Information retrieval
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dane zapisane w bazie danych mogą być źródłem wiedzy analitycznej, stanowiącej istotny czynnik w procesie podejmowania decyzji. Aby takie ich wykorzystanie było możliwe, w bazie danych muszą być przechowywane dane historyczne, co może niekorzystnie wpływać na wydajność systemu, spowalniając jego pracę. Utworzenie hurtowni danych ma na celu oddzielenie danych transakcyjnych (aktualnych) od historycznych i w konsekwencji usprawnienie działania całego systemu. Jednym z elementów hurtowni danych jest system budowy zapytań. W procesie tworzenia hurtowni trudno uwzględnić wszystkie aktualne, a szczególnie przyszłe potrzeby analityczne użytkowników systemu, dlatego ważne jest, aby moduł budowy zapytań był elastyczny i umożliwiał każdemu wyszukiwanie danych, które będą mu potrzebne w danej chwili - teraz lub w przyszłości. Właściwy projekt hurtowni danych, uwzględniając) ten postulat, ułatwi utworzenie mechanizmu samodzielnej budowy zapytań. W artykule omówiono problemy budowy systemu wspomagania wyszukiwania danych w hurtowni danych. (abstrakt oryginalny)

Data stored in a database can be a source of analytical knowledge that is a significant factor in a decision-making process. Such a data utilisation is possible if a database contains historical records, what in turn can have an unfavorable influence on a system efficiency, slowing down its performance. The goal of data warehouses creation is to separate transactional (current) from historical data and, consequently, to enhance the system operation. A considerable part of a data warehouse is a queries system. During a data warehouse creation process, all current and particularly future analytical needs of system users are difficult to be considered. Therefore, a module of queries formulation should definitely be flexible and should enable searching for data that is necessary at any moment - now and in future. A sufficient data warehouse project, which takes this demands into account, will facilitate creation of a tool for self-supporting queries formulation. The article discusses issues concerning construction of data searching support system for a data warehouse. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Beynon-Davies P. [2003], Systemy baz danych, WNT, Warszawa.
  2. Chi R., Shim J. K., Siegel J. G. [1999], Technologia informacyjna, Biblioteka Praktyków Zarządzania, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  3. Date C. J. [2000], Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszawa.
  4. Ladanyi H. [2000], SQL. Ksiąga eksperta, Helion, Gliwice.
  5. Put D. [2004], Propozycja uniwersalnego kreatora zapytań dla użytkownika bazy danych, Materiały z Konferencji „Informatyka Narzędziem Współczesnego Zarządzania”, Wydawnictwo PJWSTK, 9 X 2004, Warszawa.
  6. Todman C. [2003], Projektowanie hurtowni danych, WNT, Warszawa.
  7. Trueblood R.P., Lovet J.N. jr. [2002], Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych, Mikom, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu