BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanów Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Symulacyjne badanie własności karty kontrolnej typu Shewharta x
Simulation Research into Shewhart Control Chart Features
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 277-291, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Statystyczne Sterowanie Procesem, Zarządzanie jakością, Symulacje komputerowe, Karta kontrolna Shewharta
Statistic process control (SPC), Quality management, Computing simulation, Shewhart Control Chart
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest oszacowanie prawdopodobieństwa pojawienia się fałszywego sygnału o rozregulowaniu procesu dla klasycznych testów wzorca przebiegu. Omówiono testy konfiguracji kolejnych obserwacji, a następnie zdefiniowano parametry i sposób przeprowadzenia eksperymentu symulacyjnego, w którym równolegle testowano ten sam proces. Szczegółowo przedstawiono wyniki symulacji, a oszacowane wartości prawdopodobieństw pojawienia się błędu I rodzaju dla każdego testu oraz rozkłady badanych zmiennych zostały zobrazowane odpowiednimi rysunkami wraz z komentarzem. Pracę kończy propozycja zmian parametrów testów wzorca przebiegu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wygenerowania fałszywego sygnału o rozregulowaniu procesu. Do obliczeń symulacyjnych wykorzystano pakiet komputerowy STATISTICA oferowany przez firmę StatSoft Inc. (abstrakt oryginalny)

The goal of the study is the estimation of probability of false signal occurrence that concerns process maladjustment for classical tests of course pattern. The Author discusses tests of subsequent observations configuration and next defines parameters and performing method for simulation experiment devoted to parallel tests of the same process. Simulation results have been presented in detail and estimated probabilities of I-type error occurrence for each test, together with distributions of examined variables, have been exhibited in proper illustrations with commentary. The last part of the study contains suggestions of changes of course pattern tests parameters, intended for decreasing the probability of generation of a false signal concerning process maladjustment. The STATISTICA software, offered by StatSoft Inc., has been utilised for simulation computing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Hryniewicz O. [1996], Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
  2. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa.
  3. Iwasiewicz A., Stefanów P. [2000], Wykorzystanie testów wzorca przebiegu w statystycznym sterowaniu procesami; Taksonomia 7; Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania; Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 874, Wrocław.
  4. Lawrence J.A., Pastemack B.A. [1998], Applied Management Science. A Computer-Integrated Approach for Decision Making, John Wiley & Sons, Inc.
  5. Polska norma [1996] PN - ISO 8258+AC1:; Karty kontrolne Shewhartaczerwiec.
  6. Shirland L.E. [1993], Statistical Quality Control with Microcomputer Applications, John Wiley & Sons, Inc.
  7. Walker E., Philpot J., Clement J. [1991], False Signal Rates for the Shewhart Control Chart with Supplementary Runs Tests, „Journal of Quality Technology”, vol. 23, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu