BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horák Josef (Technical University of Liberec, Czech Republic)
Tytuł
Development of Czech Accounting From the end of 19th Century Until the Present Time
Rozwój rachunkowości w Czechach od końca XIX wieku do czasów obecnych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 16, s. 156-161, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia rachunkowości, Standardy rachunkowości
Accounting, Accounting history, Accounting standards
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Autor artykułu porusza kwestię rozwoju rachunkowości w Czechach od końca XIX wieku do czasów obecnych. Podstawowym celem artykułu było opisanie najważniejszych historycznych kroków milowych, które miały istotny wpływ na rozwój i formę obecnego systemu rachunkowości w Czechach. Można stwierdzić, że znajomość historii rozwoju rachunkowości jest istotna dla kompleksowego zrozumienia rachunkowości w Czechach. Rozwój rachunkowości w Czechach rozpoczął się w końcu XIX wieku. Do tego czasu nie było w Czechach literatury koncentrującej się na teoretycznych i praktycznych aspektach rachunkowości. Dynamiczny rozwój rachunkowości kontynuowany był przez drugą połowę XX wieku, aż do momentu, kiedy standardy rachunkowości czeskiej zostały zastąpione przez rosyjskie standardy koncentrujące się na gospodarce centralnie planowanej. Na początku lat 90. XX wieku nastąpiły radykalne reformy systemu rachunkowości w Czechosłowacji. Można stwierdzić, że od tego czasu rachunkowość stała się użytecznym narzędziem dla odbiorców informacji generowanych przez system rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

The author of the article brings the issue of the accounting development in the Czech Republic from the end of the 19th century till the present time. The main purpose of the article was to describe the most important historical breakthroughs in that field, which had the essential influence on the development and the form of the present system of the accounting in the Czech Republic. It is possible to state that the knowledge of the historical development of the accounting is essential for complex understanding the accounting in the Czech Republic. The development of the accounting in the Czech Republic started in the end of the 19th century. It wasn't until then that theoretical and practical aspects of the accounting were undertaken in the literature. The rapid development of the accounting was continued through the second-half of the 20th century, all the way to the moment, when standards of the Czech accounting were replaced by the Russian principles – focused on the centrally planned economy. At the beginning of 90’s in 20th century, radical reform of the accounting system followed in Czechoslovakia. It is possible to state that since then the accounting became the useful tool for recipients of the information generated by this system. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fišerová E., Informace o návrhu novely zákona o účetnictví, "Auditor" 2000 nr 2, s. 15-17.
  2. Huleš J. et.al., Novelizovaný zákon o účetnictví s výkladem. Olomouc: Anag, 2002, s. 189.
  3. Janhuba M., Základy teorie účetnictví. Praha: VŠE, Oeconomia, 2005, s. 216.
  4. Jeřábek A., Nĕkolik poznámek k novele zákona o účetnictví, "Auditor" 2001 nr 8, s. 4-5.
  5. Klozar J., Účetnictví pro každého. Praha: Práce, 1991, s. 102.
  6. Maliková O. Vliv historických událostní na účetni systémy České republiky, Polska a Německa, [In.] Sborník z VI. mezinárodni konference Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. [CD-ROM]. Liberec: TUL, 2003, s. 253-257.
  7. Plesnivý P., K vývoji účetnictví v České republice, "Auditor" 2002 nr 8, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu