BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Amortyzacja w polityce rachunkowości SP ZOZ
Depreciation and Accounting Policy of the Hospital
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 21-29, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Amortyzacja, Środki trwałe, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Accounting policy, Amortization, Fixed assets, Health care institution, Independent public health care facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szpital świadcząc usługi zdrowotne wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe. Zużycie środków trwałych wliczone w koszty definiowane jest jako amortyzacja środków trwałych. Szpital ustalając zasady amortyzacji w polityce rachunkowości zakładu ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów w wyniku finansowym oraz obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

Fixed assets are used in the health services activities of the hospital. The usage of fixed assets counted in costs is defined as depreciation of fixed assets. By setting the principles of depreciation in accounting policy, the hospital has direct influence on the level of costs in financial result and also on its image shown in financial statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).
  2. Dziubińska-Michalewicz M., Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004, http://biurose.scjm.gov.pl.
  3. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warszawa, 21 marca 2006, s. 39, www.mz.gov.pl.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 164 z 1998r., poz. 1194).
  5. Sawicki K. (red.). Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, EKSPERT, Wrocław 1996.
  6. Hahn H., Jahresabschluß Bilanz, Cornelscn Verlag, Berlin 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu