BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Struktura kapitału a podział zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego
Capital Structure and Profit Division in Stock Companies of the Agricultural - Foodstuff Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 239-249, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Przemysł rolno-spożywczy, Analiza porównawcza, Dywidenda, Analiza wskaźnikowa, Struktura kapitału, Spółki giełdowe
Agri-food sector, Agri-food industry, Comparative analysis, Dividend, Ratio analysis, Capital structure, Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zweryfikowanie przypuszczenia, że struktura kapitału stanowi czynnik determinujący decyzję o podziale zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego. Ocenie poddano sektor rolno-spożywczy jako kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego gospodarki. Aby osiągnąć cel, sformułowano hipotezę badawczą: dążenie do zwiększania stopnia samofinansowania działalności wpływa na decyzję o niewypłacaniu z zysku dywidend w spółkach giełdowych sektora rolno-spożywczego. Próbę badawczą stanowiły spółki giełdowe przemysłu rolno-spożywczego w latach 2001-2006. (fragment tekstu)

Studies concerning the relationships between forming the capital structure and the realized policy of dividend payment were conducted in this article. The following research hypothesis was verified: aiming to increase the degree of self-financing of activity has an impact on decisions about not paying profit from dividends in stock companies of the agricultural-foodstuff industry. This hypothesis was rejected. Studies concerned the period of 2001-2006 and they included a homogeneous sample of public joint-stock companies of the agricultural-foodstuff sector. These studies are representative. The ratio comparative analysis, descriptive analysis of correlation factors as well as test on the mean difference were applied in these studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 4. Duraj A.N., Próba uogólnienia badań empirycznych nad czynnikami realizacji polityki wypłat dywidendy przez giełdowe spółki akcyjne (I), „Przegląd Organizacji” nr 10, Warszawa 2001 a.
 5. Duraj A.N., Próba uogólnienia badań empirycznych nad czynnikami realizacji polityki wypłat dywidendy przez giełdowe spółki akcyjne (II), „Przegląd Organizacji” nr 11, Warszawa 200l b.
 6. Duraj A.N., Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, „Przegląd Organizacji” 2005 nr 6.
 7. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 8. Franc J., Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 9. Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Modigliani F., Miller M.H., Dividend policy, growth and the valuation of shares, „The Journal of Business” 1961 nr4 (June).
 11. Modigliani F., Miller M.H., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, „The American Economic Review” 1958 nr 3 (June).
 12. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu