BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym : teoria i praktyka
Fundamental Issues of Socio-Economic Cohesion in Holistic Approach : Theory and Practice
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 7-29, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Zmiany instytucjonalne, Kapitał ludzki, Kapitał społeczny, Instytucjonalizm
Social cohesion, Institutional changes, Human capital, Social capital, Institutional economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor opracowania ujmuje spójność społeczno-ekonomiczną jako proces harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. Holistyczne ujęcie spójności społeczno-ekonomicznej jest warunkiem koniecznym poprawnej identyfikacji fundamentalnych jej determinant. Są one związane ze strukturą kapitału ludzkiego, społecznego i ładu instytucjonalnego. Wzajemne sprzężenie tych determinant spójności społeczno-ekonomicznej sprawia, że strategie rozwojowe umożliwiające harmonizowanie efektywności ekonomicznej i sprawiedliwych nierówności mogą powstawać w środowisku rynków wspomaganych centralną koordynacją strategiczną oprzyrządowanych instytucjami ukierunkowanymi na usuwanie paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i źródeł deprecjacji kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)

Author of the article defines the socio-economic cohesion as the process of harmonizing the development of each sphere of human being. Holistic approach to the socio-economic cohesion is the key condition for appropriate identification of its determinants. They are related with the structure of human capital, social capital and institutional order. Interdependence of all determinants of socio-economic cohesion causes that the development strategies enabling the harmonizing the economic efficiency with fair inequalities might be created within an market environment, which is supported by the central strategic co-ordination with instruments that are aimed at eliminating the paradoxes of human capital development and social capital depreciation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian [2005], Raport nr 31 RSSG przy RM, Warszawa.
 2. Bal-Woźniak T. [2006], Współczesne problemy zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 3. Beck U., Giddens A., Lash S. [1994], Reflective modernization, Polity Press Cambridge.
 4. Calforms L. [2001], Unemployment, Labor Market Reform and Monetary Union, "Journal of Labor Economics" vol. 19.
 5. Chan Kim W., Mauborgne R. [2005], Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 6. Dryl I. [2005], Bieda w odwrocie?, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 20, 30 X.
 7. Dobija M. [2004], Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy'. Polityka społeczno-ekonomiczna, M.G. Woźniak (red.), Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 8. Fukuyama F. [2005], Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Wyd, Znak, Kraków.
 9. Horx M. [2002], Die acht Spahrender Zukunft, Wien-Munchen.
 10. Kitchelt H., Lange P., Marks G., Stephens J. [1999], Change and Continuity in Contemporary Capitalism, Cambridge University Press.
 11. Kumor P., Sztaudynger J.J. [2007], Optymalna nierówność w Polsce, Analiza ekonometryczna, "Ekonomista" nr 1.
 12. Kwieciński Z. [1999], Edukacja wobec nadziei i zagrożeń przyszłości, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, J. Gnitecki, J. Rutkowski (red.), Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa - Poznań.
 13. Manow P., Seil E. [2000], The Employment Crisis of the German Welfare State, "West European Politics" vol. 23.
 14. Mares I. [1996], Firms and the Welfare State: The Emergence of New form of unemployment, Discussion Paper, Wissenschaftszentrum Berlin Fur Socialforschung,.
 15. Matysiak A. [2006], Negatywny kapitał społeczny, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, S. Partycki (red.), Wyd. KUL, Lublin.
 16. North D.C. [2005], Understanding the Process of Economic Change, Princeton Uni versity Press, Princeton - Oxford.
 17. Pawnik W. [2003], Społeczeństwo polskie wobec paradygmatów gospodarki wiedzy.
 18. Stiglitz J.E. [2004], Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 19. Strzeszewski Cz. [1994], Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin.
 20. Swank D., Cathie J.M. [2001], Employer and the Welfare State. The Political Economic Organization of Firms and Social Policy in Contemporary Capitalist Democracies, "Comparative Political Studies" vol. 34/8.
 21. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej [2003], Materiały konferencyjne, Kraków.
 22. Wnuk-Lipiński E. [2005], Gdy przyzwoitość staniała, "Tygodnik Powszechny" nr 2, 14.01.
 23. Zak P.J., Knack S. [2001], Trust and Growth, "The Economic Journal", April.
 24. Woźniak M.G. [2006], Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej. Wnioski dla Polski, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia Instytucjonalna - Teoria i praktyka, U. Zagóra-Jonszta (red.), Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu