BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Unia Europejska w finansowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce
The European Union in Financing Balanced Development in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 296-306, wykr., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Ekorozwój, Fundusze unijne, Rozwój zrównoważony
Structural funds, Eco-development, EU funds, Sustainable development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przedstawienie obecnych możliwości finansowania ekorozwoju w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

Financing system of balanced development working in Poland ensures resources for realization of many proecologic investments that lead to significant upturn in environment condition. Recently new legal requirements, supported by financial aid from the EU, have become the catalyst of changes and the reason for growth of Polish society's ecological awareness. Currently financing of investments concerning environmental protection in Poland is a rapidly developing area of activity for many institutions, including Polish and foreign commercial banks. Organizational units and institutions that carry out assignments concerning balanced development and education on ecology may obtain financial aid from structural funds, earmarked funds, foundations and banks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodecki Z (red), Ochrona środowiska, LexisNexis, Warszawa 2005.
  2. Ciechanowicz J., Gwizdała J., Zagadnienia prawne finansowania ekorozwoju, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
  3. Fundusze Unii Europejskiej na ochroną środowiska, dokument Ministerstwa Środowiska, czerwiec 2005.
  4. Grodzicka-Kozad D., Bogacki P., Wymagania instytucji finansowych w ocenie projektów inwestycyjnych, [w:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, AE, Kraków 2005.
  5. Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2002.
  6. Ocena wpływu na środowisko naturalne: Komisja podejmuje działania prawne w celu poprawy procesu jej wdrażania w 10 państwach członkowskich, dokument Komisji Europejskiej IP/O6.905, Bruksela 2006.
  7. Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, dokument Rady Europejskiej, Bruksela 2006.
  8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2006.
  9. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
  10. http://europa.eu/pol/env/overviewjl.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu