BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski), Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wykształcenie jako czynnik różnicujący aktywność zawodową ludności w gospodarce opartej na wiedzy
Education as a Determinant of Economic Activity of the Population in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 63-71, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wykształcenie, Kształcenie ustawiczne, Aktywność zawodowa ludności, Kształcenie zawodowe
Knowledge-based economy, People's education, Lifelong learning, Activity rate of population, Vocational training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy struktury wykształcenia osób włączonych do poszczególnych kategorii aktywności zawodowej, tj. biernych zawodowo i aktywnych zawodowo. Badaniom poddano różnice występujące pomiędzy grupami funkcjonującymi na rynku pracy i jednostkami wykluczonymi, jak i zmiany relacji wykształcenia w ujęciu czasowym w okresie 1999-2006. W efekcie, dokonano weryfikacji hipotezy o pozytywnym wpływie poziomu wykształcenia na aktywność zawodową w Polsce w uwarunkowaniach wykształcającej się gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the education structure of persons has been classified according to the following categories of economic activity: economically active and inactive persons. The research was conducted to indicate some differences between the groups existing in the labour market and the exclusive ones as well as to describe some changes in the education structure in the period 1999-2006. As a result, the hypothesis regarding positive influence of educational level on economic activity in Poland deriving from knowledge-based economy was verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartal 2006 [2007], Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 2. Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl, (dostęp: 18.11.2007).
 3. Bilan J., Bardecki P. [2006], Podwyższenie aktywności ekonomicznej bezrobotnej ludności Ukrainy, [w:] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin.
 4. Cyrek M. [2008], Wykształcenie jako czynnik różnicujący pozycję na rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, C. Hales (red.), Rzeszów 2008 (w druku).
 5. Domański S. R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 6. The Knowledge-Based Economy [1996], General Distribution OCDE/GD(96)102, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, http://www.oecd.org/dataoecd/51/871913021.pdf, (dostęp: 27.09.2006).
 7. The Knowledge for Development Program (K4D), Bank Światowy, http://web.worldbank.Org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0, ,contentMDK:20269026~menuPK:461205~pagePK:64156158~piPK:64152884-thc SitePK:461198,OO.html, (dostęp: 27.09.2006).
 8. Księżyk M. [2005], Ograniczanie bezrobocia w strukturze celów społeczno-gospodarczych Polski, [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin.
 9. Kukliński A. (red.) [2003], Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 10. Kukula K. [1996], Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 11. Mały rocznik statystyczny Polski 2000, GUS, Warszawa.
 12. Mały rocznik statystyczny Polski 2001, GUS, Warszawa.
 13. Mały rocznik statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa.
 15. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa.
 16. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa.
 17. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa.
 18. Rzeszotarska G. [2002], Kapitał ludzki i nowoczesny system edukacji - wzajemne relacje, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, tom l, S. Partycki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu