BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiselyova Valentina (Klasyczny Prywatny Uniwersytet w Melitopolu, Ukraina)
Tytuł
Wykorzystanie metod matematycznych dla ilościowego opracowania rezultatów eksperymentów w badaniach pedagogicznych studentów
Using Mathematical Methods for Quantitative Calculations of Data in Students Pedagogical Research Papers
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 73-83, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Metody ilościowe, Obliczenia matematyczne, Studenci, Pedagogika
Quantitative methods, Mathematic calculations, Students, Pedagogy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi studentów pedagogiki, szczególnie kierunków pozamatematycznych i badaczy w dziedzinie pedagogiki na znaczenie metod parametrycznych dla oceny efektywności nowych metod edukacji i wychowania. Zaprezentowano szczegółowy opis podstawowych pojęć oraz podano przykłady technik statystycznej analizy danych empirycznych w badaniach pedagogicznych. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to attract the attention of students, MAS and scientific supervisors to the necessity of using mathematical methods for evaluating the results of the experiment in their pedagogical investigations. It also shows possible ways of using it by those who are specialist in mathematics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Бшоусова Л.L, Колгатш О.Г., Колгатша Л.С. [2006], нформсщтш технологи математично обробки статистичних даних Информацшш технологи в oceimi: матерали Всеукра'шськоУ науково-практичноУ конференщТ (24-26 травня 2006р.). -Мелгтополь: МДПУ.
  2. Воловик П.М. [2003], Педагог1чна технология оцшювання ефективност новых uemodie (методик) навчання Педагогчний процес: теоря i практика. 36. наук. пр.-К.:ЕКМО,№1.
  3. Воловик П.M. [2002], Проблемы поргвняння результанте педагогичных експ-ерименпив ПНеперервна професшна oceima: meopm i практика, Випуск 1(5).
  4. Воловик П.М. [1969], Теоргя гмоврностей i математична статистика в педа-гогщ1. -К.
  5. Журавлев В.И. [1988], Обработка и интерпретация научных данных в педагогическом исследовании //Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов /Ю.К. Бабанский, В.И. В.К. Розов и др.; Под ред. В.И. Жеравлева. -М.: Просвещение.
  6. Нодельман B.C. [1981], Математика в помощь педагогу: Метод, для студентов педагогического института. -Куйбышев.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu