BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński), Jakimowicz Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena zmian w rachunku kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Cost Accounting Development for Health Care Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 75-85, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Koszty ochrony zdrowia, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Cost accounting, Health costs, Independent public health care facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach transformacji systemu ochrony zdrowia, dla celów sprawnego zarządzania, niezbędna jest informacja o kosztach ZOZ. Została ona odzwierciedlona w modyfikacji zasad rachunku kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W artykule przedstawiono ewolucję zasad rachunku kosztów od rachunku prowadzonego poza systemem rachunkowości, do rachunku kosztów stanowiącego element rachunkowości finansowej. (abstrakt oryginalny)

During transition of health care system there is a necessity of information about health care organizations costs for management purposes. This necessity have been reflected in the modifications of cost accounting principles of health care organizations. The article presents evolution of costs accounting principles, from cost accounting keeping off accounting system, to costs accounting making a part of financial accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajek F., Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1999.
  2. Hass-Symotiuk M., Model rachunku kosztów dla placówek opieki zdrowotnej, w: "Problemy współczesnej rachunkowości", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 101, Szczecin 1993.
  3. Hass-Symotiuk M., Rachunek kosztów dla polskich szpitali publicznych u schyłku XX wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 44", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1998.
  4. Hass-Symotiuk M., Rachunek kosztów szpitali, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Prace Katedry Rachunkowości, nr 203, Szczecin 1999.
  5. Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, Szczecin 2000.
  6. Hass-Symotiuk M.(red.), Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, Szczecin 2005.
  7. Kulis I., Kulis M.,Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Vesalius, Kraków 1999.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw nr 164, poz. 1194).
  9. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Monitor Polski nr 19, poz. 143).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu