BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolek Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Białość papieru. Ocena instrumentalna i wrażenia wzrokowe
The Whiteness of Paper. Instrumental Evaluation and Visual Sensation
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 4, s. 67-75, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Papiernictwo, Analiza sensoryczna
Commodity science, Industrial commodities, Papermaking, Sensory analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Biel jest achromatycznąbarwą obiektu, który odbija dyfuzyjnie światło o wszystkich długościach fal z zakresu widzialnego. Jako termin techniczny białość jest liczbą odnoszącą się do odległości od punktu bieli w przestrzeni barw, w określonych warunkach oświetlenia obiektu. Odczucie bieli powierzchni jest wrażeniem subiektywnym, zależnie od odcienia, wrażenie bieli może być różne. W pewnych przypadkach obliczona wartość białości nie jest zgodna z oceną wizualną. Przedstawiono porównanie wyników pomiarów instrumentalnych białości papierów z oceną subiektywną. (abstrakt oryginalny)

White is the achromatic color of object that reflects diffusely the incident light off all wavelengths throughout the visible spectrum. In technical terms, whiteness is a number referencing the distance in color space from of an ideal white material under specific lighting conditions. Surface whiteness sensation is subjective, triggered off by diffuse reflection of light from the surface which falls into human eye. Depending on the hue of near whites, the perception may differ. In some cases calculated whiteness is not always a good measure of perceived whiteness. The results of measurements results of whiteness of papers and their comparison with of subjective evaluation have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pauler N.: Optyka papieru. Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź. 1999.
 2. PN-/E-01005: 1990 Technika świetlna. Terminologia.
 3. Mielnicki J.: Zarys wiadomości o barwie. Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź 1997.
 4. Zimbardo P.G.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2004.
 5. Ohta N. Robertson A.R.: Colorimetry. Fundamentals and Applications.Wiley&Sons. 2005.
 6. Puebla C.: Whiteness assessment: A Primer. Concepts, determination and control of perceived whiteness. Axiphos GmbH 2006.
 7. Wyszecki G., Stiles W.: Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae. John Wiley and Sons, New York 2000.
 8. Ciepliński M., Świętonowska A.: Możliwości podwyższenia białości papieru za pomocą dodatku rozjaśniacza optycznego i barwnika niuansującego. Prace Instytutu Elektrotechniki 2008 zeszyt 237, 201-214.
 9. Hunter R.S., Harold R.W.: The measurement of appearance. (2nd edition) wiley-interscience New York 1987.
 10. ISO/FDIS 2470-1: paper, board and pulps - measurement of diffuse blue reflectance factor. Part 1 : indoor daylight conditions (iso brightness).
 11. Iso 2470-2:2008 paper, board and pulps - measurement of diffuse blue reflectance factor - part 2: outdoor daylight conditions (d65 brightness).
 12. Iso 2469:2007 paper, board and pulps - measurement of diffuse radiance factor iso.
 13. Iso 11475: 2004 paper and board - determination of cie whiteness, d65/10 degrees (outdoor daylight).
 14. Iso 11476:2000 paper and board - determination of cie-whiteness, c/2 degree (indoor illumination conditions).
 15. ASTM E313-05 Standard Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from Instrumentally Measured Color Coordinates.
 16. Kolek Z.: Evaluation of Paper Whiteness. Forum Ware. International, 2007 no 1, 17-25.
 17. Drzewińska E.: Preferencje barw papierów graficznych. Przegląd Papierniczy, 62, 2006 nr 11, 673-675.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu